Van masterplan tot rapportering: hoe kunnen wij jou helpen

Waar is er verlichting nodig, waar niet? Hoeveel licht is er nodig op een bepaalde plek? Om dit goed uit te kunnen tekenen, kan een stad of gemeente een beleidsplan of masterplan opstellen. Het masterplan is mee de basis voor de jaaractieplannen. De halfjaarlijkse rapportering van Fluvius biedt de lokale besturen de mogelijkheid de realisatie van deze plannen op te volgen.