Brandprogramma's helpen extra te besparen

Het is niet altijd nodig om de openbare verlichting de hele nacht door aan het maximum lichtniveau te laten branden. Openbare verlichting dimmen of zelfs doven heeft niet alleen een positieve invloed op jouw energiefactuur, ook de mens en de lokale fauna en flora hebben er baat bij. Fluvius werkte daarom een aantal brandprogramma’s uit die jou helpen het dimmen en doven van de openbare verlichting in jouw stad of gemeente in goede banen te leiden.

Wat is een brandprogramma?

Een ‘brandprogramma’ bepaalt voor verschillende types openbare ruimte in welke mate en op welk tijdstip het licht wordt gedimd of gedoofd in jouw stad of gemeente. Omdat de verkeerssamenstelling en -drukte in de loop van de nacht wijzigt, laat de Belgische norm toe om in de loop van de nacht het verlichtingsniveau te laten zakken (= dimmen) of zelfs helemaal uit te schakelen (= doven).

Wat is de rol van Fluvius?

Fluvius biedt advies aan de lokale besturen over de beste keuze voor een brandprogramma in een specifieke deelruimte, gebaseerd op normen enerzijds en verkeersdata anderzijds. Het lokale bestuur kent uiteraard de lokale situatie het best – verkeerssituatie, lokale flora en fauna, … – en kan natuurlijk zelf een andere keuze maken.

Fluvius stelt al langer verschillende brandprogramma’s voor. Waar die bij niet-interactieve verlichtingstoestellen nog beperkt in dimniveaus waren, werden er voor interactieve verlichtingstoestellen verschillende extra mogelijkheden gecreëerd.

Aangepaste werking tijdens feestdagen

Op vraag van lokale besturen voerden we een eenmalige aanpassing van de verlichting op feestdagen uit. De verlichting blijft branden op de vooravond en de dag zelf van deze 13 feestdagen, op voorwaarde dat de verlichting nu ook tijdens het weekend brandt. Ontdek hier welke richtlijnen van toepassing zijn:

Brandprogramma’s voor niet-interactieve verlichtingstoestellen:

 • Als je als lokaal bestuur ervoor kiest om zowel op weekdagen als in het weekend de verlichting te dimmen of te doven, zal de verlichting op de vooravond en de dag zelf van deze feestdagen gedimd of gedoofd blijven (vb. D22H6).
 • Als je als lokaal bestuur ervoor kiest om de verlichting tijdens de week te dimmen of te doven en tijdens het weekend (WE) of op vrijdag en zaterdag (VRZA) 100% te laten branden, zal de verlichting op de vooravond en de dag zelf van deze feestdagen ook 100% branden (vb. D22H6VRZA).

Brandprogramma’s voor interactieve verlichtingstoestellen (BPIV):

 • Als je als lokaal bestuur ervoor kiest om de verlichting trapsgewijs te laten dimmen tot 30 procent gedurende de week, en op vrijdag en zaterdag (VRZA) de verlichting op 100% te laten branden of te dimmen, zal de verlichting op de vooravond en de dag zelf van deze feestdagen ook op 100% branden (bv. BPIVXX/DIM/VRZA50of100).
 • Als je als lokaal bestuur ervoor kiest om de verlichting te doven gedurende de week en op vrijdag en zaterdag, dan zal de verlichting gedoofd blijven op de vooravond en de dag zelf van deze feestdagen (vb. BPIVUNI of LR/DOV/VRZADOV)

Overzicht feestdagen

 • Nieuwjaarsdag (1/1)
 • Pasen
 • Paasmaandag
 • Dag van de Arbeid (1/5)
 • O.L.H. Hemelvaart
 • Pinksteren
 • Pinkstermaandag
 • Vlaamse feestdag (11/7)
 • Nationale feestdag (21/7)
 • O.L.V. Hemelvaart (15/8)
 • Allerheiligen (1/11)
 • Wapenstilstand (11/11)
 • Kerstmis (25/12)

Besparingspotentieel

Afhankelijk van je bestaande brandprogramma’s kan je trouwens nog meer energie besparen door een ander programma te kiezen.

In het onderstaande document vind je zowel een tabel dat duidelijk aangeeft hoeveel energie je bespaart bij elk van de brandprogramma’s die Fluvius voorstelt als een duidelijk overzicht van het moment waarop en de mate waarin het licht gedimd of zelfs gedoofd wordt.