Fluvius Pluspunt

Camera’s, antennes, gps-ondersteuning, … Er komen steeds meer toepassingen op de markt die idealiter op een zekere hoogte worden geplaatst. Daarom bieden wij Fluvius Pluspunt aan. Met deze dienst kunnen verschillende partners de beschikbare capaciteit op de Fluvius-infrastructuur voor openbare verlichting gebruiken om bijkomende installaties te plaatsen.

Wat is Fluvius Pluspunt?

Concreet gaat het om twee verschillende mogelijkheden om van onze infrastructuur te gebruiken:

 • Pluspunt-installaties op lichtmasten: hierbij gaat het om installaties die niet bestemd zijn voor gereguleerde activiteiten aangaande openbare verlichting, zoals bv. camera’s of informatieborden. Deze kunnen geplaatst worden op de steunen, zoals de lichtmasten en de betonpalen.
 • Luchtlijnen telecom op netpalen: telecomoperatoren kunnen deze op onze netpalen (= betonpalen) installeren.

Wat zijn Pluspunt-installaties op lichtmasten?

Lokale besturen zien steeds meer vragen of noodzaak om extra installaties te plaatsen, zoals:

 • Camera’s voor verschillende doeleinden
 • Antennes en apparaten voor bv. wifi, 5G, …
 • Toestellen gelinkt aan mobiliteitsbegeleiding
 • Sensoren voor het meten van allerhande zaken, zoals bv. ronduitstoot
 • Niet-interactieve elementen, zoals bv. bloembakken of infoborden

Om te vermijden dat hiervoor extra palen in het landschap moeten worden geplaatst, stelt Fluvius de talrijke lichtmasten en betonpalen die wij beheren, ter beschikking voor de plaatsing van deze extra installaties.

Pluspunt-installatie van een ANPR camera lichtmast
Pluspunt-installatie van een wifi netwerk op een lichtmast
Pluspunt-installatie van een camera op een lichtmast
Pluspunt-installatie van een sensor op een lichtmast

Welke voordelen biedt het gebruik van onze lichtmasten?

Er zijn een aantal belangrijke voordelen verbonden aan het gebruik van onze infrastructuur om extra installaties te plaatsen, zoals:

 • Het gaat om een domeinvriendelijke oplossing waarmee de plaatsing van ‘overbodige palen’ op het publieke domein wordt vermeden. Niet onbelangrijk als je erbij stilstaat dat er ongeveer 775.000 lichtmasten en 553.000 netpalen in Vlaanderen staan.
 • Het is minder opvallend in het straatbeeld. Mensen letten immers minder op de bestaande en gekende infrastructuur, terwijl nieuwe palen meteen in het oog springen.
 • Het gebruiken van een bestaande paal zorgt voor een aanzienlijk lagere investeringskost vergeleken met het plaatsen van een nieuwe paal.
 • Door de Pluspunt-dienst word je bovendien doorheen het ganse proces op verschillende vlakken ontzorgd.

Hoe wordt de installatie op de lichtmasten aangesloten?

Dat kan op twee manieren:

 • De batterijondersteuning van de Pluspunt-toepassing wordt gecombineerd met voeding via het openbare verlichtingsnet.
 • Voeding via het laagspanningsnet in combinatie met een afzonderlijke voetpadkast.

Wie kan gebruik maken van onze lichtmasten?

1. Lokale besturen, politiezones en AGB (autonome gemeentebedrijven)

 • Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
  • Je bent de beheerder van het domein waarop de lichtmast zich bevindt.
  • Je treedt op als facilitator voor Smart Cities.
  • Je bent de eindklant van de slimme oplossing of installatie, evenals als van de data die hieruit voortkomen (en die al dan niet via een platform geconsulteerd kunnen worden).
 • Geïnteresseerd?

2. Derde (commerciële) partijen, mits toestemming van het lokale bestuur

 • Aan welke voorwaarden moet je voldoen als derde partij?
  • Je bent aanbieder van installaties of (data)services
  • Je wilt een locatie op hoogte
  • Je wilt je toepassing elektrisch kunnen voeden
 • Geïnteresseerd?
  • Contacteer de stad of gemeente waar jij je applicatie wilt plaatsen. Om je aanvraag bij Fluvius vlotter te laten verlopen, kan je via onderstaande knop jouw gegevens aan ons bezorgen: 

Ter info: zowel de lokale besturen als derde partijen kunnen hun gegevens doorgeven via onderstaande knop.

Plaatsing op een lichtmast aanvragen

Telecom-luchtlijnen op netpalen

Telecomoperatoren kunnen gebruik maken van de beschikbare netpalen (= betonpalen) van Fluvius om hun luchtlijnen telecom te plaatsen. Hiervoor wordt een overeenkomst opgesteld rond het gebruik van steunen voor de plaatsing van telecomkabels. Die plaatsing is enkel mogelijk op de netpalen en niet op de masten voor openbare verlichting.