Interactieve openbare verlichting

Voor de ombouw van de openbare verlichting naar duurzame led-technologie plaatsen we interactieve verlichtingstoestellen. Die interactieve openbare verlichting biedt heel wat voordelen, nu en in de toekomst.

Wat is interactieve openbare verlichting?

Interactieve verlichtingstoestellen zijn ledtoestellen die uitgerust zijn met een communicatiemodule. Die module is op afstand instelbaar en biedt daardoor de nodige flexibiliteit. Dat betekent ook dat we bij de interactieve verlichtingstoestellen meer aangepaste brandprogramma’s kunnen installeren en dat we dat heel wat sneller kunnen doen.

Waar we bij klassieke openbare verlichting de toestellen aanstuurden via het elektriciteitsnet, gebeurt dat nu via de communicatiemodule in het beheersysteem van het toestel zelf. Fluvius heeft hiervoor met een aantal leveranciers een duidelijke afspraak. Die houdt in dat we niet alleen het toestel zelf beheren, maar ook het aansturingsysteem. Daardoor kunnen we vanop afstand alle brandprogramma’s voor alle toestellen beheren.

De communicatiemodule laat ons ook toe makkelijk defecten op te sporen, waardoor we nog sneller op de bal kunnen spelen. Fluvius onderzoekt trouwens ook hoe we in de toekomst proactief kunnen nagaan wanneer lampen aan vervanging toe zijn. 

Wat zijn de voordelen van interactieve openbare verlichting?

  • Juiste licht op de juiste plaats: de lampen zijn op afstand én individueel instelbaar.
  • Optimale energie-efficiëntie: omdat we het licht kunnen aanpassen aan de noodzaak, realiseren we extra energiebesparingen.
  • Efficiënter storingen beheren: dankzij de monitoring op afstand en het proactief vervangen van oude lampen, kunnen we het onderhoud veel efficiënter inplannen en de onderhoudskosten dalen.
  • Bestrijden lichthinder: de aansturing via de communicatiemodule is heel erg flexibel, waardoor het mogelijk is meer geleidelijk én dieper te dimmen of te doven. Het doven en dimmen zorgt niet enkel voor financiële voordelen dankzij de daling van de energiefactuur, maar heeft ook een positieve invloed op mens, natuur en ons leefmilieu. Lichtvervuiling die ontstaat door te veel nachtelijk licht zorgt namelijk voor veel hinder voor dieren, planten en zelfs onze eigen gezondheid.

Hoe zit het met straling?

De interactieve verlichtingstoestellen worden uitgerust met een communicatiemodule die je kan herkennen aan het koepeltje bovenop de lamp. Die communicatiemodule connecteert af en toe met het internet via commerciële gsm-banden – dezelfde die iedereen ook gebruikt voor mobiele telefonie, internet, sms, …

We hebben oor naar de bezorgdheid rond straling, maar we verzekeren dat daar geen enkele reden voor is. Niet alleen kiezen we enkel voor communicatiemodules die voldoen aan de strenge Europese regelgevingen en stralingsnormen, bovendien communiceren de toestellen slechts één keer per dag. Dan wordt kortstondig technische informatie over de verlichting en de lichthoeveelheden doorgestuurd naar beveiligde servers – enigszins vergelijkbaar met het sturen van een sms’je. De modules veroorzaken dan ook heel wat minder straling dan een gsm én ze blijven ver onder de internationale veiligheidsdrempel.

Ons aanbod interactieve verlichtingstoestellen

Fluvius streeft er naar de lokale besturen optimaal te ontzorgen en adviseert elke stad of gemeente wat het meest aangewezen toestel kan zijn. Met zuinige interactieve verlichtingstoestellen maximaliseren we de continuïteit van de verledding terwijl we tegelijk rekening houden met de Total Cost of Ownership.

Lightwell

toestelfamilie 
Luxis

Lightwell Luxis

Schréder

toestelfamilie  
Izylum

Interactief verlichtingstoestel Schréder Izylum

Signify

toestelfamilie  
Lumistreet

Interactief verlichtingstoestel Signify Lumistreet