Wat is openbare verlichting?

Met openbare verlichting bedoelen we het geheel van installaties dat ervoor zorgt dat de openbare ruimte verlicht wordt, en dat in opdracht van het lokaal bestuur. We hebben het daarbij niet enkel over de verlichtingstoestellen zelf, maar ook over de steunen en de elektrische voeding.

Fluvius ondersteunt alle steden en gemeenten in Vlaanderen actief om de verlichtingsparken doelgerichter, energiezuiniger en duurzamer te maken. Lokale besturen kunnen natuurlijk zelf flexibel kiezen wat ze willen verlichten, welk investeringsplan ze hiervoor opmaken en hoe ze dat het best financieren. Maar wat is nu precies openbare verlichting en voor welke types kan je voor de installatie en exploitatie bij Fluvius terecht?

Wat valt er binnen de scope van Fluvius?

Binnen de scope valt die openbare verlichting onder het beheer van een stad, een gemeente of een autonoom gemeentebedrijf. Daarnaast gaat het om verlichting die boven, onder, op of langs wegen, paden, pleinen, bruggen, tunnels of waterlopen loopt.

Om als openbare verlichting te worden aangeduid, moet de verlichting ook nog aan volgende algemene voorwaarden voldoen:

  • De te verlichten ruimte heeft een publiek karakter.
  • De verlichtingsinstallatie is eigendom of in beheer van het lokaal bestuur of autonoom gemeentebedrijf.
  • Het verlichten van de ruimte valt binnen het takenpakket van het lokaal bestuur of autonoom gemeentebedrijf.
  • Het lokaal bestuur of autonoom gemeentebedrijf is steeds de opdrachtgever.
  • De verlichtingsinstallatie staat buiten opgesteld op (gemeentelijk) openbaar domein of tegen een gevel die gelegen is naast een openbare weg, een plein, paden, bruggen, tunnels en waterlopen.
  • De voedingskabel is gelegen op (gemeentelijk) openbaar domein of in opbouw tegen de buitenkantgevel die gelegen is naast openbare weg, plein, paden, bruggen, tunnels en waterlopen.
  • Het verlichtingsnet wordt gevoed vanuit een elektrische installatie in beheer van de distributienetbeheerder.
  • Alle verlichtingsinfrastructuur is vrij toegankelijk voor bevoegd personeel van Fluvius

We beheren niet alle lichtpunten in Vlaanderen. De verlichting langs autosnelwegen en gewestwegen valt voornamelijk onder het beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Welke verschillende types openbare verlichting zijn er?

Feestverlichting

Ook Fluvius is verantwoordelijk voor de aanleg en exploitatie van de feestverlichtingsnetten. Dat doen we tot en met de stopcontacten. De verkeersregelsystemen, feestverlichtingsinstallaties zelf (= de lichtslingers), hun ophangsystemen en dergelijke, behoren niet tot de scope van het aanbod openbare verlichting van Fluvius. 

Feestverlichting kerstmarkt Wemmel

En wat met andere lichtmogelijkheden?

Er zijn ook andere bronnen voor licht in een stad of gemeente die buiten de scope van het aanbod en de dienstverlening van Fluvius vallen. Het gaat om:

Verkeersregelsystemen

Verkeersregelsystemen beïnvloeden de wegcode door al dan niet te branden – zij regelen op die manier het verkeer. 
Fluvius staat niet in voor de aanleg en exploitatie van nieuwe verkeerregelsystemen: hiervoor moet je beroep doen op de commerciële spelers binnen de installatiemarkt. Fluvius voert nog wel de exploitatie-activiteiten uit voor bestaande verlichtingsinstallaties, maar legt verder geen nieuwe installaties meer aan.

Autonome verlichting

Deze verlichtingsinstallaties zijn niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Zowel de aanleg als de exploitatie van deze standalone systemen vallen buiten de scope van Fluvius. Hiervoor moet je als lokaal bestuur beroep doen op de commerciële markt van installatiebedrijven.

Binnenverlichting

Dit betreft de verlichting binnen in een gebouw van een stad of gemeente zoals bibliotheek, zwembad, sporthal, … De te verlichten ruimte wordt in zijn algemeenheid uitgebaat door het lokaal bestuur of autonoom gemeentebedrijf.