Burgemeestersconvenant

Hoe Fluvius bijdraagt tot het Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant is een EU-initiatief rond klimaat en energie.

De doelstelling van het Burgemeesterconvenant is duidelijk: iedereen die het ondertekent, engageert zich om tegen 2030 de EU-doelstelling te halen om 40% minder broeikasgassen uit te stoten. Dat kan door het implementeren van een gezamenlijke aanpak om de klimaatverandering tegen te gaan. Fluvius staat de lokale besturen hier graag in bij, zowel op het vlak van duurzame gebouwen en duurzame energie.

Wil je graag meer weten over de achtergrond, de missie, de visie en de verwezenlijkingen in cijfers?

Logo burgemeestersconvenant

Burgemeestersconvenant en Lokaal energie-en klimaatpact

Hoe Fluvius bijdraagt tot het Lokaal energie- en klimaatpact (LEKP)

Met het Lokaal energie en klimaatpact (LEKP) nemen de steden en gemeenten de verantwoordelijkheid op om het eerste klimaatneutraal continent te worden. Maar liefst 293 van de lokale besturen engageren zich om hun klimaatambities verder op te drijven. En ze zetten daarbij in op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Met daaraan steeds heel concrete doelstellingen gekoppeld.
Zo streeft het Pact tegen 2030 onder meer naar één boom per Vlaming, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, één laadpunt per 100 inwoners en één kubieke meter extra regenwateropvang per inwoner.
Fluvius staat de lokale besturen hier graag in bij, zowel op het vlak van duurzame gebouwen, duurzame energie, duurzame mobiliteit en hemelwaterplannen.

Wil je graag meer weten over de achtergrond, de missie, de visie en de verwezenlijkingen in cijfers? Lees alles over het Lokaal energie- en klimaatpact (LEKP).

Minder CO2? Daar doet Fluvius graag aan mee

Wist je dat gezinnen zorgen voor ongeveer 30 procent van alle CO2-uitstoot in Vlaanderen? Als lokaal bestuur zit je aan het stuur om dit ‘huishoudelijk’ aandeel flink te laten dalen, en zo de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant sneller te behalen. Fluvius wil je hier graag bij helpen. We bieden onder meer infosessies over duurzaam verwarmen, energiescans voor kwetsbare klanten en specifieke opleidingen voor medewerkers van de stad of gemeente aan. Of we tonen hoe je een volledige winkelstraat 40 procent energiezuiniger maakt.
Ontdek hieronder ons volledig aanbod.

De uitleencataloog: zet duurzaamheid in de kijker bij je bewoners

Als lokaal bestuur kan je alle materiaal uit deze uitleencataloog gratis bestellen. Dit materiaal kan je helpen om efficiënt en duurzaam energiegebruik te promoten en te demonsteren bij je inwoners.

Bekijk hier de uitleencataloog