Jaaractieplan openbare verlichting

Minstens één keer per jaar wordt een concreet jaaractieplan opgezet. Dit jaaractieplan prioriteert de voorziene investeringen voor het komende jaar. De totale investering wordt door Fluvius bepaald. Wij bekijken samen met het lokaal bestuur welke werken er uitgevoerd gaan worden in dat jaar.

Het betreft:

  • De projecten voor functionele openbare verlichting (lijst van straten).
  • De projecten semi-openbare verlichting, zoals architecturale verlichting en verlichting voor openbare terreinen (lijst van projecten).

Het jaaractieplan biedt naast de prioriteiten voor de komende periode ook een budgetinschatting. Doel van het plan bestaat er immers vooral in de lokale besturen én hun netbeheerders de mogelijkheid te geven een transparante, gestructureerde aanpak en planning te maken. 

De prioritering van de voorziene investeringen heeft een aantal doelstellingen, zoals:

  • Het realiseren van de verledding tegen eind 2028.
  • Het realiseren van de doelstellingen op vlak van energiebesparing en lichtcomfort.
  • Het ramen van de investeringen.

Voor lokale besturen die zijn ingestapt in het aanbod ‘licht-als-dienst’ biedt het jaaractieplan ook een invulling van het budget dat in het meerjarenplan werd voorzien voor de overgang naar volledige verledding – een overstap die energiebesparing en lichtcomfort garandeert. 

De jaaractieplannen worden jaarlijks opgesteld samen met de verschillende lokale besturen en laten Fluvius toe om de nodige budgetten, middelen en materialen te voorzien. Het opstellen van het jaaractieplan is trouwens inbegrepen in de dienstverlening van Fluvius.

Meer weten? Contacteer je lokale relatiebeheerder.