Architecturale verlichting

Wil je de mooie gebouwen, monumenten, standbeelden of kunstwerken in jouw stad of gemeente extra doen opvallen? Dat kan met architecturale verlichting.

Wat is architecturale verlichting?

Architecturale belichting is specifiek bedoeld om de esthetische waarde van een gebouw, standbeeld of kunstwerk in de schijnwerpers te plaatsen. Architecturale verlichting vereist ook steeds een aparte studieopdracht door een gespecialiseerd team (bv. lichtarchitect, aansturing en technisch ontwerp).

Architecturale verlichting is anders dan monumentverlichting. Daar is de hoofdfunctie het aanstralen van monumenten om zo de functionele verlichting te ondersteunen.

Een goede verlichting van straten, monumenten en pleinen bepaalt in grote mate de sfeer van een stad of gemeente. Architecturale verlichtingsinstallaties doen daarbij hun duit in het zakje door gebouwen, standbeelden en kunstwerken extra uitstraling te geven. Daarbij gaat het niet enkel om het verlichten zelf, maar ook om het creëren van accenteffecten die de esthetische of artistieke elementen van het verlichte gebouw, monument of kunstwerk versterken.

Verlichte Sint-Romboutskathedraal in Mechelen
Verlicht Centraal Station Antwerpen
Verlichte mijntoren op C-mine in Genk
Het verlichte stadhuis van Antwerpen

Waarom samenwerken met Fluvius?

Als lokaal bestuur kan je beroep doen op Fluvius voor projecten architecturale verlichting. Dat biedt een aantal voordelen op voor jouw stad of gemeente, meer bepaald:

 • Fluvius staat in voor de studie, de aankoop, de uitvoering en het onderhoud van het volledige project architecturale verlichting. Op die manier ontzorgen we jou maximaal.
 • Fluvius werkt ook volgens de wetgeving rond overheidsopdrachten. Dat houdt in dat je enerzijds gebruik kan maken van ons standaardaanbod via onze beschikbare raamovereenkomsten met ontwerpers, leveranciers en aannemers. Anderzijds kan je ook op ons rekenen als je vrij wilt kiezen omdat we dan instaan voor een nieuwe, leveranciersonafhankelijke aankoop.
 • Dankzij onze ervaring en expertise komen we tegemoet aan alle normen en garanderen we optimale veiligheid op het vlak van bv. brandveiligheid of bliksemafleiding.
 • Voor de toegetreden lokale besturen komt daar nog bij dat de totale investeringskost wordt gespreid en dat je kan genieten van het Vennootschapsbelastingsvoordeel.

Wat bieden wij aan?

We beheren het project van A tot Z, onderverdeeld in volgende categorieën:

Ontwerp & uitvoering

 • Fluvius of een extern aangestelde lichtarchitect voert de lichtstudie uit
 • We coördineren de studie en de uitvoering van de werken
 • We volgen het project op
 • We werken aan de installatie van de architecturale verlichting

Onderhoud

 • Preventief onderhoud van de lichtinstallaties
 • Oplossen van defecten aan de verschillende elementen van de architecturale verlichting

Bediening

 • Fluvius staat in voor de configuratie van de verlichting
 • Ons platform – Fluvius Lichtkunst – maakt opvolging en aansturing van de verlichting op afstand mogelijk
 • We geven input aan steden en gemeenten en maken keuzes in overleg met het lokale bestuur

Wat doet Fluvius?

Hoe gaan we te werk bij een project architecturale verlichting?

Stap 1: verkenning 
In een vroege fase optimaal samenwerken met alle betrokken partners is de sleutel tot een succesvolle realisatie. Daarom starten we met een verkennend gesprek – al dan niet gecombineerd met een plaatsbezoek – om de aanleiding en motivatie te bespreken, evenals budgettaire overwegingen en mogelijke energiebesparingen.

Stap 2: basisconcept 
Op basis van dit verkennend gesprek, wordt een basisconcept uitgetekend of een lichtarchitect aangesteld. Die rol kan door Fluvius zelf of door een derde partij worden opgenomen. In deze fase is het doel de principes die werden afgesproken, te vertalen in een grondige, beschrijvende analyse. Zo vertalen we de visie van een stad of gemeente naar een duidelijk lichtbeeld.

Stap 3: voorlopig ontwerp 
Op basis van die keuze wordt dan een lichtstudie uitgevoerd en een voorlopig lichtontwerp uitgewerkt. In deze fase zorgen we er ook voor dat we een eerste raming van de kosten kunnen voorleggen.

Stap 4: keuze 
We bezorgen de nodige input, niet alleen aan het lokale bestuur, maar ook aan andere betrokken partijen zoals bv. Toerisme of Monumentenzorg. Om tot een gezamenlijk gedragen keuze te kunnen komen, visualiseren we het gewenste lichtbeeld met behulp van een digitale bewerking, een 3D-beeld of een proefopstelling. Op basis van die informatie kunnen alle partijen een gegronde keuze maken voor het uit te voeren project.

Stap 5: definitief ontwerp 
Als het lichtontwerp en de -studie worden goedgekeurd, werken we het project verder uit tot we een definitief lichtontwerp hebben, eventueel gecombineerd met een proefopstelling.

Stap 6: definitieve offerte 
Na de goedkeuring van het definitieve lichtontwerp wordt ook de definitieve offerte opgesteld.

Stap 7: uitvoering 
In deze laatste fase bestellen we de materialen en zoeken we de meest geschikte uitvoeringstechnieken en middelen. Zodra alle materialen beschikbaar zijn, gaan we op een afgesproken moment over naar de plaatsing van de installatie. We werken nauw samen met het lokale bestuur om het lichtbeeld volledig naar wens te regelen en te kijken naar eventuele extra besparingen door bijvoorbeeld de lichten te doven of te dimmen tijdens de nachtelijke uren.

Project Centraal Station Antwerpen

Project Sint-Romboutstoren Mechelen

Geïnteresseerd in architecturale verlichting? Contacteer dan je lokale relatiebeheerder die je hiermee graag verder helpt.