Aanvraag netdata elektriciteit

Elektrificatie door samenwerking

Door de opkomst van elektrische voertuigen, warmtepompen en lokale productie zal de belasting en uitbating van onze elektriciteitsnetten de komende 10 jaar aanzienlijk veranderen. Daarom wil Fluvius samenwerken met derden die deze evolutie voorbereiden en ondersteunen. Dat willen we onder meer doen door hen informatie te verstrekken over het elektriciteitsnet.

Wie helpen we?

 • Domeinbeheerders of derden in opdracht van een domeinbeheerder kunnen de data voor hun eigen grondgebied gratis opvragen.
 • Nutsbedrijven, studiebureaus en andere dienstverleners kunnen de netinfo tegen betaling aanvragen om opdrachten voor openbare besturen voor te bereiden (250€/aanvraag).
 • Commerciële bedrijven die betalende diensten aanbieden aan derden en hiervoor netgegevens nodig hebben, kunnen die tegen vergoeding aanvragen (250€/aanvraag), op voorwaarde dat Fluvius het doel goedkeurt.

Welke netinfo kan ik opvragen?

Voor elke aanvraag bekijkt Fluvius welke data relevant zijn in functie van het doel. In principe gaat het om een eenmalige aanlevering van een dataset in een afgesproken formaat (GIS, csv, xls, ...).

De gegevens die we verstrekken:

 • locatie van de distributiecabines (midden- of laagspanning). 
 • aanwezigheid van laagspanning (230/400V) in een voetpad en de ontvankelijkheid voor een 22kVA-laadpaal op openbaar domein.
 • aanwezigheid van middenspanning in een voetpad in functie van aanvragen voor snellaadpalen

Studies die we kunnen uitvoeren:

 • Fluvius kan een oriënterende netstudie uitvoeren op basis van aangeleverde data (in bulk) in Excel. Hiervoor hebben we de gewenste locatie(s) (via X-Y-coördinaten, exact adres of dichtstbijzijnde adres) en het bijhorend gewenste vermogen nodig. Wij koppelen dan naar jou per locatie terug of het gevraagde vermogen direct beschikbaar is, op eenvoudige wijze beschikbaar kan gemaakt worden of gepaard gaat met aanzienlijke investeringen. De prijs voor zo’n studie is afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag. Op laagspanning kost de studie minimaal 500€; op middenspanning hanteren we vaste tarieven. 
 • We beschikken binnen Fluvius over de nodige tools om simulaties uit te voeren op het laag- en middenspanningsnet. Interesse? Neem via je lokale relatiebeheerder contact met ons op om de noden en mogelijkheden te bekijken. 
 • Voor dossiers met een vermogen van meer dan 25 kVA, bijvoorbeeld voor snellaadpalen, voeren we altijd een (betalende) studie uit.

Hoe vraag ik de netinfo aan?

 • Vul het aanvraagformulier in en onderteken de verklaring i.v.m. gebruik van de data. 
 • Voor andere dan gemeenten of openbare besturen, voeg je een machtiging of bewijs van je mandaat of opdracht toe waarin minstens het doel, de scope en de betrokken gemeenten vermeld zijn. (mee te sturen in bijlage bij je mail) 
 • Voeg een bestelbonnummer & adresgegevens toe (indien van toepassing). Wil je eerst een inschatting van de kosten? Dan kan je die aanvragen via mail.

Mail het formulier en mandaten (als bijlage) naar netdata [at] fluvius [dot] be