Openbare terreinverlichting

Heb je als stad of gemeente publieke terreinen die permanent of binnen welbepaalde tijdstippen toegankelijk zijn? En zou je die graag verlichten? Dan kan je op Fluvius rekenen voor een duurzame, voordelige en efficiënte oplossing.

Wat is openbare terreinverlichting?

Dit is de verlichting van specifieke terreinen waar de stad of gemeente de eigenaar van is en die (tijdens de openingsuren) vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Dat kan onder meer gaan over het verlichten van allerhande sportvelden voor amateurs zoals bv. een voetbalterrein, een tennisplein of een Finse piste of van een containerpark, een begraafplaats, de wandelpaden in een park of bos.

Openbare terreinverlichting is niet alleen praktisch voor het publiek dat er gebruik van wil maken, de verlichting zorgt ook voor meer comfort en een veiligheidsgevoel bij de gebruikers ervan.

Een verlicht voetbalveld in Avelgem

Waarom samenwerken met Fluvius?

Samenwerken met Fluvius om de publiek toegankelijke openbare terreinen te verlichten, biedt de nodige voordelen, zoals:

  • Wij ontzorgen het lokale bestuur volledig omdat we instaan voor de studie, de aankoop, de coördinatie, de uitvoering én het onderhoud van het volledige verlichtingsproject.
  • Omdat we werken volgens de wetgeving rond overheidsproducten garanderen we dat je ons standaardaanbod kan gebruiken waarin we raamovereenkomsten hebben gesloten met ontwerpers, leveranciers en aannemers. Als je iets anders wil of nodig hebt, staat Fluvius in voor een nieuwe en leveranciersonafhankelijke aankoop.
  • We komen tegemoet aan alle normen (bv. lichtnormen of normen voor coating) en garanderen de veiligheid (bv. brandveiligheid of bliksemafleiding) door onze jarenlange ervaring en expertise op het vlak van openbare verlichting.
  • Als toegetreden lokaal bestuur gelden dezelfde voordelen op financieel vlak als bij de gewone straatverlichting

Wat bieden we aan?

Ontwerp & uitvoering

  • Coördinatie door Fluvius
  • Studie volgens toepasselijke normen of gewenste lichtniveaus (= ontwerp met materialen, bouwen installatie en voorzien bediening ter plaatse, verbruiksmeting)
  • Wijziging aan de installatie (via Fluvius)

Bediening

  • We zorgen er voor dat de beheerder van de terreinverlichting die via een schakelaar of standaard app kan bedienen
  • Structurele opvolging door Fluvius van op afstand

Hoe gaan we te werk bij een project openbare terreinverlichting?

Stap 1: verkenning   
In een vroege fase optimaal samenwerken met alle betrokken partners is de sleutel tot een succesvolle realisatie. Daarom starten we met een verkennend gesprek – al dan niet gecombineerd met een plaatsbezoek – om de aanleiding en motivatie te bespreken, evenals budgettaire overwegingen en mogelijke energiebesparingen.

Stap 2: basisconcept   
Op basis van dit verkennend gesprek, wordt een basisconcept afgesproken. In deze fase is het doel de principes die werden afgesproken, te vertalen in een grondige, beschrijvende analyse.  

Stap 3: keuze   
We bezorgen de nodige input aan het lokaal bestuur. Om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te kunnen komen vertalen wij de input naar een conceptdossier met budgettaire raming en gewenste keuzes.  

Stap 4: voorlopige raming 
In deze fase zorgen we er ook voor dat we een eerste raming van de kosten kunnen voorleggen.

Stap 5: definitief ontwerp  
Als de raming wordt goedgekeurd zetten we het basisconcept om in een lastenboek. Onze uitvoerende partijen werken dit project verder uit tot een definitief voorstel.  

Stap 6: definitieve offerte  
Na de goedkeuring van het definitieve dossier wordt de uitvoerende partij gegund.

Stap 7: uitvoering  
In deze laatste fase bestellen we de materialen en middelen. Zodra alle materialen beschikbaar zijn, gaan we op een afgesproken moment over naar de plaatsing van de installatie. Bij oplevering zorgen we voor een lichtmeting, zodat het lokaal bestuur informatie krijgt over het behaalde resultaat.

Geïnteresseerd? Contacteer dan je lokale relatiebeheerder die je hiermee graag verder helpt.