Verledding en interactieve straatlampen in cijfers

Fluvius zet al enkele jaren in op het vervangen van de klassieke straatlampen door ledverlichtingstoestellen. Sinds 2020 zijn interactieve verlichtingstoestellen zelfs de standaard voor rijwegverlichting. Maar wat brengt die aanpak eigenlijk op?

Lichtpunten

Fluvius beheert in opdracht van de steden en gemeenten de openbare verlichting. Het gaat niet alleen om straatlampen, maar ook om het aanstralen van gebouwen, de verlichting op openbare terreinen en de architecturale verlichting om gebouwen, monumenten, standbeelden en kunstwerken extra cachet te geven. In totaal staat Fluvius in voor de plaatsing, herstelling en onderhoud van bijna 1,2 miljoen lichtpunten in Vlaanderen.

Door te kiezen voor verledding en interactieve straatverlichting, willen we de lokale besturen helpen om hun openbare verlichting energiezuiniger, flexibeler en duurzamer te maken.

Verledding

Van de 1,2 miljoen straatlampen op ons grondgebied zijn er vandaag reeds zo’n 550.798 vervangen door ledlampen. De totale som van interactieve en niet-interactieve ledlampen bedraagt 46,36 procent. Van die 46,36 procent is ondertussen al meer dan 60 procent interactief.

Interactieve straatlampen

Ondertussen werden er ook al 352.597 interactieve toestellen geïnstalleerd – dat is dus één op vier van het totale verlichtingspark. De groei van die interactieve openbare ledverlichting is belangrijk, niet alleen om meer energie te besparen, maar ook om lichthinder te beperken.

Besparingen in vergelijking met 2015

  • 31,46 procent minder verbruik t.o.v. 2015 ondanks de toename met 7,4 procent van het totaal aantal verlichtingstoestellen.
  • 39,9 miljoen euro bespaard in energieverbruik (als we uitgaan van een theoretische elektriciteitsprijs van 30 eurocent)
  • 30.876 ton minder CO2-uitstoot.