Meerjarenplan openbare verlichting

Het zijn de distributienetbeheerders (DNB) die instaan voor de uitvoering en financiering van de investeringen voor de openbare verlichtingsinstallaties bij die steden en gemeenten die zijn ingestapt in het aanbod ‘licht-als-dienst’. Belangrijk om te weten is dat de investeringen in de aanleg of verplaatsing van openbare verlichtingsnetten hier geen deel van uitmaken omdat deze netten tot de gereguleerde netinfrastructuur elektriciteit behoren.

De DNB begroot elke drie jaar enerzijds de investeringskost gekoppeld aan het meerjarenplan en anderzijds de exploitatiekost voor de openbare verlichting voor de komende drie jaar. Op basis van die begroting bepaalt de DNB vervolgens een driejarig forfait voor het desbetreffende lokale bestuur.

Dit forfait wordt dan door de raad van bestuur van de DNB formeel goedgekeurd en jaarlijks verrekend via het resultaat elektriciteit. Elke drie jaar wordt het forfait, indien nodig, aangepast en dat in functie van de kosten die de voorgaande drie jaar in rekening werden gebracht.

Het meerjarenplan verschaft steden en gemeenten inzicht in de evolutie van de exploitatie- en financiële kosten. Het plan levert onder andere:

  • Kerncijfers: dit is een generieke inschatting van de energiebesparing door de verledding van de openbare verlichting. De cijfers laten ook toe een inschatting te maken van mogelijke extra besparingen, bv. door interactieve verlichtingstoestellen te voorzien van nieuwe brandprogramma’s.
  • Prognoses: hier gaat het om het herinschatten van de kosten voor de exploitatie van en de investeringen in de openbare verlichting.
  • Budgettair dagboek: deze gegevens zijn bedoeld om opgenomen te worden in jouw gemeentelijke meerjarenplan.

Als je als lokaal bestuur in het aanbod ‘licht-als-dienst’ ingestapt bent, is het opstellen van het meerjarenplan inbegrepen in de dienstverlening van Fluvius.