Hoe werkt een warmtenet?

Als lokaal bestuur wil je inzetten op duurzame verwarming van je gebouwen en die van je inwoners. Warmtenetten spelen hierbij een belangrijke rol. Maar hoe werkt het exact?

Een warmtenet vervoert warmte van een centrale warmtebron (bijvoorbeeld een fabriek) naar woningen, publieke gebouwen en andere klanten in de buurt.

Warmtenetten worden steeds ondergronds geïnstalleerd, dit draagt bij aan hun duurzaamheid, omdat ze minder worden blootgesteld aan de elementen dan bovengrondse leidingen. Fluvius voert regelmatig inspecties en onderhoud uit om de integriteit van de leidingen te bewaken en ervoor te zorgen dat ze veilig en efficiënt blijven functioneren.

Hoe werkt een warmtenet?

1. Productie warmte

Een warmtenet heeft steeds een grote warmtebron nodig. Die bron kan een fabriek zijn, een biomassacentrale, afvalverbrandingsoven, warmtekrachtkoppelingseenheid of een geo-, aqua- en zonnethermische installatie. Fluvius verzamelt en recupereert hun warmte.

2. Distributie van warm water

Fluvius slaat de warmte op in water. Vervolgens transporteren we het warme water via geïsoleerde ondergrondse buizen naar de woningen, publieke gebouwen en andere klanten in de buurt.

3. Aflevering warmte

Bij de klanten wordt de warmte afgegeven aan een warmtewisselaar. Dat is een toestel die de temperatuur regelt van het warme water. Vervolgens geniet de klant van vloerverwarming, sanitaire verwarming, enzovoort.

4. Weerkeren van afgekoeld water

Ten slotte stroomt het afgekoelde water terug naar de warmtebron, waar het opnieuw verwarmd wordt.