Energiearmoede bestrijden

Naast onze rol als systeembeheerder van energie-infrastructuur, speelt Fluvius ook een belangrijke sociale rol. In de eerste plaats als energieleverancier van klanten die niet meer terecht kunnen op de vrije markt. Maar ook op het vlak van energiepremies en informatie rond duurzaamheid biedt Fluvius verschillende diensten aan.

OCMW als partner

De OCMW’s zijn onze natuurlijke partner bij de bestrijding van energiearmoede. We focussen samen op de kwetsbare gezinnen die nauwelijks zelf investeren in energiezuinige maatregelen. Liefst op basis van een integrale aanpak.

Fluvius werkt daarom nauw samen met de LAC (de lokale adviescommissie van het OCMW). Deze commissie geeft advies en zoekt oplossingen om te voorkomen dat de energievoorzieningen daadwerkelijk afgesloten moeten worden. Binnen zo’n lokale adviescommissie zoeken het OCMW, Fluvius én de klant steeds samen naar de juiste oplossing voor de problemen.

Energieschulden vermijden

Een gezin dat door betalingsmoeilijkheden wordt opgezegd door zijn energieleverancier en geen nieuwe vindt, wordt automatisch klant bij Fluvius. Wij treden op als sociale leverancier tot het gezin opnieuw bij een reguliere leverancier een contract heeft. 

Elektriciteit en verwarming zijn menselijke basisbehoeften. De wetgeving voorziet daarom in een aantal sociale maatregelen. Zo kan je niet zomaar afgesloten worden van elektriciteit en/of aardgas. Als sociale leverancier voorzien we dergelijke ‘gedropte’ klanten van energie. De energievoorziening volledig afsluiten is nooit een doel op zich en gebeurt dan ook slechts in extreme gevallen.

Als de klant ook de facturen van Fluvius niet correct betaalt, plaatst Fluvius (gratis) digitale meter met Prepaid. De klant kan een som naar zijn keuze en mogelijkheden opladen op een kaart die hem dan toelaat om dat bedrag aan energie te verbruiken via zijn digitale meter.

Voordelen en premies voor beschermde klanten

Besparen op energie en water

Zeker bij kwetsbare doelgroepen is het cruciaal zoveel mogelijk rationeel om te springen met het energie- en waterverbruik. Daarvoor verzamelden we een handige en haalbare besparingstips die jaarlijks heel wat geld kunnen opbrengen. Goed voor het milieu én voor de portemonnee.