Wat betekent een warmtenet voor mijn lokaal bestuur

  1. Een stap naar een CO2-neutrale stad of gemeente
  1. Optimale benutting van de restwarmte van industrie of afvalverbranding
  1. Duurzame verwarming van (openbare) gebouwen en woningen
  1. Warmtevoorziening op een collectieve, sociale manier

Als lokaal bestuur sta je voor tal van uitdagingen. Eén van die uitdagingen is om tegen 2050 CO2-neutrale energie te voorzien, zowel voor nieuwbouwwoningen als voor bestaande gebouwen. De Europese richtlijn over energie-efficiëntie ziet daarbij een rol weggelegd voor warmtenetten.

Een lokaal onderzoek naar warmtenetten en de realisatie ervan dragen dus bij aan het klimaatactieplan in jouw gemeente.

Kies jij voor een duurzame verwarming en minder CO2? Ontdek of jouw lokaal bestuur in aanmerking komt voor een warmtenet.