Veelgestelde vragen over energiemanagement

Hier vind je het antwoord op enkele vaak gestelde vragen van lokale besturen over de toepassing energiemanagement (E-lyse).

Wat is energiemanagement (E-lyse)?

E-lyse is het energiemanagementplatform van Fluvius voor Lokale besturen en legt de focus op:

 • Energieopvolging: inzicht geven in de verbruiksfeedback met als doel het transparant opvolgen van energieverbruik en -productie
 • Energieadvies: ondersteuning bieden in het formuleren van energieadviezen door middel van automatische analyses
 • Energiebesparing: simuleren van besparingspotentieel vóór de uitvoering van een energiebesparend project en het verifiëren van de gerealiseerde besparing na de uitvoering
 • Energiezorg: als geïntegreerd energiezorgsysteem

Waar kan ik meer informatie vinden over de werking en het gebruik van E-lyse?

Je vind meer info op https://lokaal-bestuur.fluvius.be/nl/thema/slimme-diensten-en-tools.
Vanuit E-lyse kan je deze informatie ook raadplegen. Klik op de link ‘Aan de slag’ onderaan in het menu aan de linkerkant.

info werking en gebruik E-lyse

Inloggen

Waar en hoe kan ik in E-Lyse inloggen?

Surf naar https://elyse.eandis.be en vul je gebruikersnaam en wachtwoord in. Je gebruikersnaam is jouw persoonlijk e-mailadres.

Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten

Je gebruikersnaam is het e-mailadres waarmee je in E-lyse gekend bent. Lukt het niet om met dit e-mailadres in te loggen, stuur dan een e-mail naar energiemanagement [at] fluvius [dot] be (energiemanagement[at]fluvius[dot]be)  met als onderwerp ‘Gebruikersnaam vergeten’. Vermeld in het e-mailbericht je naam, voornaam en telefoon- of GSM nummer.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

 • Klik op 'Wachtwoord vergeten?' op de aanmeldingspagina van Mijn Dossier en vul je e-mailadres in. We sturen je een e-mail om een nieuw wachtwoord te kiezen.
 • Kies een nieuw wachtwoord. We sturen je een e-mail waarin we bevestigen dat je wachtwoord werd aangepast.
 • Meld je na het ontvangen van deze e-mail aan op Mijn Dossier.

Ontving je geen e-mail met de bevestiging van je nieuw wachtwoord? Meld je dan een 5-tal minuten na het wijzigen van het wachtwoord aan met je nieuwe wachtwoord.

Ik wil een nieuw wachtwoord instellen

Zie ‘Ik ben mijn wachtwoord vergeten’ of klik op ‘Wijzig contactgegevens’ door in de rechter bovenhoek op je naam te klikken. Je zal doorverwezen worden naar een andere webpagina waar je een nieuw wachtwoord kan opgeven.

aangemeld_naam_voornaam

Ik wil mijn GSM nummer opgeven of wijzigen

Klik op ‘Wijzig contactgegevens’ door in de rechter bovenhoek op je naam te klikken. Je zal doorverwezen worden naar een andere webpagina waar je een GSM nummer kan opgeven of een bestaand GSM nummer kan wijzigen. Na het wijzigen van je GSM nummer zal je opnieuw in E-lyse moeten inloggen en dit omdat bepaalde functionaliteiten gelinkt zijn aan jouw GSM nummer.

Je hebt een e-mail ontvangen om een wachtwoord aan te maken?

Volg de richtlijnen en acties die in de e-mail beschreven staan.

 

Als je nog geen persoonlijk wachtwoord opgegeven hebt, klik dan op de link in de e-mail om een wachtwoord aan te maken. Maak hierbij gebruik van volgende richtlijnen om een sterk wachtwoord samen te stellen:

 • minstens acht tekens (karakters) lang
 • minstens één hoofd- en kleine letter
 • minstens één cijfer
 • minstens één speciaal teken (vb. uitroepteken)

Hoe krijg ik toegang tot E-lyse als ik geen e-mail ontving, de e-mail kwijt ben of als de link in mijn e-mail niet meer werkt?

Klik op ‘Password Reset’ op de login-pagina en geef vervolgens je e-mailadres in. Daarna ontvang je een e-mailbericht met instructies om je wachtwoord opnieuw in te stellen.

Mijn patrimonium

Waar vind ik het overzicht van alle patrimonia waar ik toegang toe heb?

Nadat je ingelogd bent kom je automatisch terecht op de pagina "Mijn patrimonium".

Hier zie je alle patrimonia binnen de organisatie(s) waar jij aan gelinkt bent en die aan jouw rol toegewezen zijn.

Via "Filter" kan je doelgericht zoeken naar het gewenste patrimonium.

patrimonium

Ik vind een patrimonium niet terug in mijn overzicht

Neem in eerste instantie contact op met de expert binnen jouw organisatie. De expert kan nagaan of het patrimonium gelinkt is aan jouw organisatie en of je rechten hebt op dit patrimonium. Ontbrekende rechten kunnen dan door de expert toegewezen worden.

 

Als blijkt dat het patrimonium niet aan jouw organisatie gelinkt is kan je dit melden via energiemanagement [at] fluvius [dot] be (energiemanagement[at]fluvius[dot]be)

Ik wil een nieuw patrimonium in E-lyse toevoegen

Neem contact op met Fluvius via energiemanagement [at] fluvius [dot] be (energiemanagement[at]fluvius[dot]be) om aan te geven welk patrimonium toegevoegd dient te worden.

 

Er wordt een template ter beschikking gesteld om de gegevens op te vragen.

 

Van zodra alle gegevens in E-lyse zijn ingebracht, kun je van start gaan. Geef op regelmatige tijdstippen de meterstanden in, vergelijk met gelijkaardige patrimonia of voorgaande periodes, bekijk de impact van energiebesparende acties,…

Hoe kan ik de eigenschappen van een patrimonium consulteren?

Vanuit het overzicht van de patrimonia waar je toegang toe hebt kan je op één van de patrimonia klikken op de eigenschappen te consulteren.

Bij elk patrimonium in het overzicht vind je aan de rechterkant een snelmenu weergegeven door 3 bollen:

3bollen

Via dit snelmenu kan je direct verder klikken naar het gewenste onderwerp:

snelmenu

Welke eigenschappen van een patrimonium worden bijgehouden?

Algemene informatie

Dit zijn de basis gegevens van het patrimonium waaronder het type, functietype en het adres.

Via het potloodicoon  kunnen enkele van deze basis gegevens aangepast worden. Welke velden aangepast kunnen worden hangt af van je rol.

 

Enkel de naam en het functietype kan aangepast worden door de expert van je organisatie of door de energiecoördinator van het patrimonium.

Voor andere gegevens neem je contact op met Fluvius via energiemanagement [at] fluvius [dot] be (energiemanagement[at]fluvius[dot]be)  

Organisaties 

Hier kan je zien aan welke organisatie of organisaties het patrimonium gekoppeld is. Indien dit niet correct is, neem contact op met Fluvius via energiemanagement [at] fluvius [dot] be (energiemanagement[at]fluvius[dot]be)

 

Details + thema’s

De detailgegevens van een patrimonium kunnen bijgehouden worden met behulp van thema’s. Standaard is het thema ‘Eigenschappen’ zichtbaar en dit thema kan ook niet verwijderd worden.

Via een keuzelijst kan zelf gekozen worden welke gegevens voor welk thema bijgehouden kunnen worden. De thema’s zijn:

 • Energiebronnen
 • Energievraag
 • Energie-efficiëntie
 • Koeling
 • Sanitair warm water
 • Verwarming

Afhankelijk van je rol kan je zelf thema’s toevoegen, gegevens inbrengen en wijzigen of zelf een thema verwijderen.

 

Welke gegevens werden overgenomen uit Comeet en eSight?

De algemene informatie, detail eigenschappen en EPC gegevens werden uit Comeet en eSight in E-lyse overgenomen.

​​​​​​​

Mijn sites

Wat is een site?

Een site is een verzameling patrimonia die op dezelfde locatie gelegen zijn of die bijvoorbeeld een gezamenlijk elektriciteit- of aardgasmeter hebben.

Welke sites kan ik terug vinden in E-Lyse?

Enkel de sites waar patrimonia aan gelinkt zijn waar je als gebruiker toegang toe hebt via jouw organisatie, zal je in E-lyse kunnen consulteren.

Wie kan een site aanmaken?

Enkel een expert kan een site toevoegen en patrimonia aan een site koppelen. Meer informatie kan je terug vinden op de steekkaart – Site, via https://lokaal-bestuur.fluvius.be/nl/thema/slimme-diensten-en-tools

Meterconfiguraties – Meters – Telwerken

Wat is een meterconfiguratie?

Een meterconfiguratie is een groep meters die gelinkt zijn aan elkaar en gevoed worden door dezelfde bron (kabel/buis).

Er kunnen meterconfiguraties aangemaakt worden voor volgende verbruikstypes: Elektriciteit, Gas, Brandstof, Warmte en Water. Een meterconfiguratie bestaat uit één of meerdere meters elk met hun bijhorende telwerken. Welke gegevens er voor elk object bijgehouden worden vind je verder in dit document.

Waar vind ik het overzicht met meterconfiguraties?

Klik in de menustructuur onder de naam van het patrimonium op ‘Meters’. Standaard worden de beschikbare meterconfiguraties per verbruikstype weergegeven volgens de zogenaamde ‘boomstructuur’. De boomstructuur is een hiërarchische weergave van de meterconfiguraties en de onderliggende meters binnen eenzelfde verbruikstype.

 

Overzicht

Je kan het overzicht met meterconfiguraties op 2 manieren weergeven:

Via een boomstructuur

 • Standaard wordt de boomstructuur getoond. Deze kan je verder open klikken tot op het laagste niveau.
   

Via een lijstweergave

Wie kan een meterconfiguratie aanmaken?

Als expert kan je meterconfiguraties, samen met de onderliggende meters en telwerken, voor volgende verbruikstypes aanmaken: Gas (alles behalve Aardgas), Brandstof, Warmte en Water. Hoe je dit doet, kan je de steekkaart - Meterbeheer raadplegen, via https://lokaal-bestuur.fluvius.be/nl/thema/slimme-diensten-en-tools

 

Meterconfiguraties Elektriciteit en Gas met als subtype ‘Aardgas’ kunnen enkel door Fluvius medewerkers aangemaakt worden. Mocht dit niet correct zijn, kan je dit melden via energiemanagement [at] fluvius [dot] be (energiemanagement[at]fluvius[dot]be)

Welke gegevens over meterconfiguraties werden uit Comeet overgenomen?

Alle gegevens met betrekking tot EAN nummers en meters werden uit Comeet en eSight in E-lyse overgenomen. Mocht dit niet correct zijn, kan je dit melden via energiemanagement [at] eandis [dot] be (energiemanagement[at]fluvius[dot]be)

 

In een beperkt aantal gevallen dient de configuratie van meters nog bijgestuurd te worden. Dit wordt aangegeven via “Toe te wijzen meters”. Gelieve hiervoor contact op te nemen via energiemanagement [at] fluvius [dot] be (energiemanagement[at]fluvius[dot]be)

elektriciteit

Ik vind een meter niet terug

Indien een hoofdmeter voor Elektriciteit of Aardgas nog niet in E-lyse zichtbaar is, neem je contact op met Fluvius via energiemanagement [at] eandis [dot] be (energiemanagement[at]fluvius[dot]be) zodat deze meter met de bijhorende EAN nummers aan de meterconfiguratie toegevoegd kan worden.

Alle andere types meters kan je als expert zelf aanmaken of door een expert laten aanmaken.

Bepaalde metergegevens zijn niet correct

Indien metergegevens van een hoofdmeter Elektriciteit of Aardgas niet correct zijn, neem je contact op met Fluvius via energiemanagement [at] eandis [dot] be (energiemanagement[at]fluvius[dot]be) zodat deze gegevens aangepast kunnen worden.

 

Dienen gegevens voor andere meters aangepast te worden neem dan contact op met de expert van jouw organisatie.

Wat is een telwerk?

Je rondt de aanmaak van een meter af door 1 of meerdere telwerken toe te voegen. Een telwerk zorgt ervoor dat je gegevens kan invoeren op de meterkaart. Een telwerk is het gedeelte van je meter waar je de meterstand afleest. Zie onder het voorbeeld van een tweevoudige meter.

tweevoudigemeter

Waar vind ik een overzicht van de telwerken terug?

Bij elke meter vind je de gekoppelde telwerken terug. Hier kan je direct het uitleesprincipe, gekoppelde EAN en meetrichting zien.

Wat is een meterstand en wat is een verbruik?

 • Meterstand: de waarde van het telwerk loopt op – het verbruik wordt berekend door het verschil tussen 2 opeenvolgende meterstanden te nemen
 • Verbruik: de waarde van het telwerk toont direct het verbruik van de vastgelegde periode. Na de vastgelegde periode wordt het telwerk terug op nul gezet.

Wat wordt bedoeld met een ‘uitleesprincipe’?

Een uitleesprincipe is de manier waarop de verbruiken/meterstanden van de meter in E-lyse opgeladen of geregistreerd worden.

De mogelijkheden zijn: Manueel, Netbeheerder (jaarlijks of maandelijks), telegelezen, datalogging, slimme meter.

Verschillende combinaties zijn mogelijk voor 1 telwerk. Bijvoorbeeld: een jaarlijkse meterstand van de netbeheerder die wordt gecombineerd met manueel ingegeven meterstanden door een gebruiker.

Verbruiksberekening

Wat is een verbruiksberekening?

Een verbruiksberekening is een berekening op basis van de verbruiken van één of meerdere telwerken binnen eenzelfde verbruikstype. In Comeet werd dit een "meetpunt" genoemd. Een voorbeeld hiervan is de som van het dagtelwerk en het nachttelwerk van een meter om zo het totaal verbruik van een dag/nacht meter te kennen. Je kan een verbruiksberekening ook gebruiken om het verbruik van een regenwaterteller en een stadswaterteller op te tellen om het waterverbruik te kennen.

Welke verbruiksberekeningen/meetpunten werden overgenomen uit Comeet?

Meetpunten waarvan de naam in Comeet begon met de cijfers 1, 2 en 4 werden overgenomen in E-lyse. Meetpunten die begonnen met cijfer 3 waren eigenlijk het verbruik per telwerk. Aangezien verbruiken per telwerk nu rechtstreeks opgevraagd en gevisualiseerd kunnen worden via de verbruiksgrafiek, dit is zonder afzonderlijke verbruiksberekening, werden deze meetpunten niet in E-lyse overgenomen.

Waar vind ik een overzicht van verbruiksberekeningen terug?

Klik in de menustructuur onder de naam van het patrimonium op ‘Meters’. Standaard worden de beschikbare meterconfiguraties per verbruikstype weergegeven volgens de zogenaamde ‘boomstructuur’. Om de verbruiksberekeningen te consulteren dien je op de gelijknamige knop te drukken. Net zoals bij meterconfiguraties kan je de weergave aanpassen naar een weergave volgens een hiërarchische structuur (lees ‘boomstructuur’) per verbruikstype of een lijstweergave.

verbruiksberekeningen

Waarom zijn bepaalde verbruiksberekeningen aangeduid in het vet?

De verbruiksberekeningen aangeduid in het vet geven aan dat het om het totaalverbruik van een bepaald verbruikstype gaat.

Een totaalverbruiksberekening wil zeggen dat dit het totaalverbruik is van het patrimonium per verbruikstype.

Hoe en door wie kunnen verbruiksberekeningen aangemaakt en aangepast worden?

Een expert kan nieuwe verbruiksberekeningen samenstellen.

Voor meer informatie kan je de steekkaart - Verbruiksberekening raadplegen, via https://lokaal-bestuur.fluvius.be/nl/thema/slimme-diensten-en-tools

Verbruiksgrafiek

Hoe kan ik een verbruik visualiseren?

Klik in de menustructuur op ‘Verbruik’. Standaard worden de beschikbare meterconfiguraties per verbruikstype weergegeven volgens de zogenaamde ‘boomstructuur’. Om één of meerdere verbruiken grafisch weer te geven dien je eerst één of meerdere telwerken of verbruiksberekeningen in de boomstructuur te selecteren en vervolgens op ‘Verbruik weergeven’ te klikken. Er zal een grafiek weergegeven worden met de verbruiken van de selectie volgens bepaalde standaard-instellingen.

verbruiksgrafiek

Per telwerk of verbruiksberekening zal je een aparte weergave in dezelfde grafiek te zien krijgen. In onderstaand voorbeeld worden 2 verbruiksberekeningen gevisualiseerd

2verbruiksmetingen

Je kan een extra telwerk of verbruiksberekening aan de grafiek toevoegen via "Verbruik Weergeven". Je kan ook een telwerk of verbruiksberekening uit de grafiek verwijderen door op het vuilbakicoon te klikken.

Welke grafiekinstellingen kan ik wijzigen?

Volgende weergaveopties kunnen aangepast worden:

 • Kleur van de balken
 • Weergave van het verbruik (staaf, lijn, stepline, curves)
 • Klimaatcorrectie: De hoeveelheid energie die je nodig hebt om te verwarmen, is afhankelijk van de buitentemperatuur. Om het energieverbruik over verschillende periodes correct te kunnen vergelijken, voorziet E-lyse een klimaatcorrectie. Duid dit aan als je verschillende maanden of jaren met elkaar wenst te vergelijken.
 • Periode: deze staat standaard op laatste 3 jaar. Je kan dit aanpassen naar laatste jaar of een specifieke periode opgeven met de kalender.
 • Granulariteit: je kan standaard uit de opties Jaar/Maand/Week kiezen (standaardweergave is ‘Maand’). Wanneer een kortere periode wordt gekozen, kan je zelfs kiezen voor een weergave per dag, per uur of zelf per kwartier.
 • De grafiek wordt standaard "normaal" weergegeven. Dit wil zeggen dat de balken naast elkaar weergegeven worden. Je kan ook kiezen voor gestapeld of 100%. Gestapeld wil zeggen dat de balken op elkaar worden weergegeven.

Dit kan handig zijn bij een dag/nacht meter. 100% toont de procentuele verdeling. Dit kan ook handig zijn wanneer je een telwerk van dag en nacht aanklikt. Dan krijg je de verhouding dag/nacht te zien.

 • Het verbruik wordt normaal Lineair getoond. Bij “Lineair” wordt de geselecteerde periode aaneengesloten getoond. Je kan ook kiezen voor ‘Vergelijken’. Hierbij wordt de geselecteerde periode in gelijke tijdsblokken opgesplitst (bijv 3 jaar worden 3 tijdsblokken van 1 jaar) en overlappend getoond. Hierbij kan je heel snel identieke tijdsblokken vergelijken. Vergelijken is enkel beschikbaar indien slechts 1 telwerk of verbruiksberekening is geselecteerd.

Kan ik de grafiek exporteren?

Via het download icoon kan je de grafiek exporteren.

Volgende mogelijkheden worden aangeboden:

 • Afbeelding downloaden als PNG/JPG/SVG/PDF
 • Gegevens opslaan als CSV/XLSX/JSON -> De gegevens krijg je terug in dezelfde granulariteit als op de grafiek, vb als je dag hebt gekozen in de grafiek, dan krijg je ook de dagverbruiken in het exportbestand.
 • Notities toevoegen aan de grafiek. Deze blijven niet bewaard maar wel mee geëxporteerd bij het downloaden van de afbeelding.
 • Afdrukken
afbeelding_downloaden

Kan ik een tabel met de weergegeven verbruiken opvragen?

Je kan een tabel opvragen door op volgend icoon te klikken. De tabel geeft de verbruiken onder elkaar (lineair) of naast elkaar (vergelijken) weer. De grafiek geeft standaard maandverbruiken weer. Je kan de tabel met verbruik ook downloaden.

Meterkaart

Waar kan ik de meterkaart opvragen?

Klik in de menustructuur op ‘Meterkaart’.

Menustructuur

Afhankelijk van het registratietype en het uitleesprincipe van de opgegeven telwerken zal je Meterstanden of Verbruiken kunnen consulteren en opgeven.

Waar geef ik mijn meterstanden/verbruiken in?

Op de meterkaart kan je de meterstanden of verbruiken ingeven voor telwerken van de meters in het patrimonium waarvoor opgegeven werd dat deze manueel ingegeven worden.

Hier kan je alle meters vinden waar meterstanden of verbruiken voor opgegeven kunnen worden.

Je kan de datum bovenaan opgeven waarop de meterstanden werden genoteerd:

datum opname

Als je meterstanden of verbruiken ingeeft en op ‘Bewaar wijzigingen’ klikt is de opgegeven datum de datum opname voor alle nieuwe ingaves.

Welke gegevens zie ik in de meterkaart?

Per meter zie je de gekoppelde telwerken en bijhorende EAN nummers.

Je ziet ook de datum van de vorige opname en de waarde van de vorige meterstand.

Je kan een nieuwe meterstand ingeven en kan er ook een opmerking bij toe voegen. Dit doe je door op het icoon te klikken. Er verschijnt een opmerkingen veld waar je vrije tekst kan in opgeven. Je verbergt het opmerkingenveld door opnieuw op het icoon te klikken.

Ik krijg een pop-up na ingave en bewaren van een nieuwe meterstand.

Waarschijnlijk is er een fout opgetreden bij de ingave van de meterstand.

Controleer of de ingegeven meterstand correct is. Indien deze niet correct is, kies dan voor de optie: ‘Ik heb een fout gemaakt bij de ingave - de meterstand zal niet worden opgeslagen’.

Indien de meterstand wel correct is kan dit gaan om:

 • Terugdraaien van de teller bij groene stroom (Bewaar, de meterstand is correct) - Enkel bij elektriciteit
 • De meter is door het nulpunt gegaan (Er is een telwerkomwenteling geweest) (bijvoorbeeld vorige meterstand 999857, huidige meterstand 000302)

Selecteer de optie waardoor de meterstand als afwijkend wordt beschouwd. De reden zal als opmerking bij de meterstand bewaard en weergegeven worden.

Ik wil de meterstanden voor een ander patrimonium ingeven.

Klik bovenaan de meterkaart op "ga naar ander patrimonium", geef de naam van het gewenste patrimonium op en klik op ‘Veranderen’. Je komt op de meterkaart van het andere patrimonium terecht.

ander_patrimonium

Kan ik de meterkaart afdrukken?

Via de knop "afdrukvoorbeeld" kan je een blanco meterkaart afdrukken die je kan gebruiken voor de opname ronde van de meterstanden en verbruiken.

Afdrukvoorbeeld

Waar kan ik de historiek van ingegeven meterstanden en verbruiken vinden?

Per meter heb je een icoon "historiek" waar je een overzicht kan vinden van je reeds ingegeven meterstanden.

Historiek

Standaard worden alleen de meterstanden of verbruiken van het laatste jaar getoond. Je kan de periode aanpassen via de kalender:

periode1

Je kan ook de volledige periode wissen. Dit zorgt er voor dat je dan alle ingegeven meterstanden of verbruiken kan consulteren:

periode2

Bij elke ingegeven meterstand of verbruik kan je zien wanneer deze werd ingegeven en door wie (enkel indien ingegeven in E-Lyse).

De meterstanden waar ‘netbeheerder’ bij staat, zijn de meterstanden opgenomen door de netbeheerder.

Afhankelijk van je type meter worden deze maandelijks of jaarlijks opgeladen in E-Lyse. Deze meterstanden kan je niet verwijderen of bewerken.

Je kan de historiek exporteren via de knop ‘Exporteer’.

Kan ik de ingegeven meterstanden en verbruiken uit Comeet en eSight raadplegen in E-Lyse?

In E-Lyse kan je alle meterstanden en verbruiken die in Comeet en eSight ingegeven werden terug vinden.

Kan ik een reeds ingegeven meterstand of verbruik wijzigen?

Bij elke manueel ingegeven meterstand of verbruik vind je in de historiek 2 iconen: "potloodicoon" en "vuilbakicoon".

Via het potloodicoon kan je de opname datum en de waarde van de meterstand of het verbruik wijzigen alsook een opmerking wijzigen of toevoegen. Via het vuilbakicoon kan je een meterstand of verbruik wijzigen.

Alarmen

Waar kan ik de alarmen opvragen?

Klik in de menustructuur op ‘Alarmen’.

alarmen

In de knop kan een cijfer weergegeven worden. Dit cijfer geeft aan hoeveel nieuwe alarmen voor dat patrimonium voorgevallen zijn.

Waar vind ik de meldingen van de voorgevallen alarmen?

Klik op ‘Actuele melding’ (deze knop is ook standaard actief). Via de filter kan je gericht een melding van een alarm opzoeken.

Alarmen_overzicht

Waar vind ik een overzicht van de ingestelde alarmen?

Klik op de knop ‘Ingesteld’. Indien er alarmen ingesteld zijn krijg je deze in een overzicht te zien. Afhankelijk van je rol heb je ook de mogelijkheid om een nieuw alarm in te stellen.

Via de filter kan je gericht naar een alarm zoeken

Alarmen_overzicht2

Kan ik een alarm verwijderen?

Een ingesteld alarm kan enkel verwijderd worden, indien je dit zelf hebt aangemaakt. Via de toggle in het overzicht van ingestelde alarmen kan je een alarm wel niet actief plaatsen, zodat je hierover geen nieuwe meldingen meer ontvangt.

Hoe voeg ik een nieuw alarm toe?

Een nieuw alarm kan je (behalve als raadpleger) toevoegen bij Alarmen - Ingesteld.

Kies voor "Alarm toevoegen”.

Voorlopig kan enkel het alarm "maandverbruik" ingesteld worden. In de toekomst zullen er nog extra alarmen toegevoegd worden.

Meer info hierover kan je terug vinden op onze steekkaart – Alarmen, via https://lokaal-bestuur.fluvius.be/nl/thema/slimme-diensten-en-tools

Hoe kan ik een alarm opvolgen en/of behandelen?

Klik op de melding van een alarm uit het overzicht om de details er van te bekijken.

De initiële status van een alarm is ‘Nieuw’. Je kan echter een andere status toekennen naar gelang de behandeling er van. Er zijn drie statussen die toegewezen kunnen worden:

3statussen

Via ‘In behandeling’ kan je aangeven dat de melding opgenomen en/of geanalyseerd wordt en door wie.

‘Actie ondernomen’ en ‘Geen actie ondernomen’ zijn finale statussen. Wanneer één van deze statussen toegekend wordt moet ook een reden/motivatie opgegeven worden.

Waar kan ik de alarmen voor al mijn patrimonia raadplegen?

In de menustructuur aan de linkerkant vind je een item ‘Alarmen’. Via deze weg vraag je alle alarmen op die van toepassing zijn op alle patrimonia waar je toegang tot hebt.

Het cijfer dat bij het menu-item staat geeft het aantal nieuwe meldingen van alarmen weer over de totaliteit van de patrimonia waar je toegang toe hebt. Bijvoorbeeld:

Alarm

Je krijgt het overzicht van alle nieuwe meldingen.

Alarmen3

Via de filter kan je gericht zoeken naar een melding van een alarm, zowel een recente melding als één of meerdere uit het verleden.

filter

Gebruikersbeheer

Welke rollen bestaan er in E-Lyse?

Volgende rollen bestaan in E-lyse.

 • Expert: dit is de rol met de meeste bevoegdheden en rechten binnen een lokaal bestuur, waaronder meterconfiguraties beheren (behalve voor hoofdmeters elektriciteit en aardgas), verbruiksberekeningen maken en aanpassen, alarmen instellen, site's beheren, …
 • Energiecoördinator: beheert een aantal patrimonia en kan thema's aanpassen, meterstanden ingeven, … Een energiecoördinator kan geen aanpassingen doen aan meters.
 • Gebouwbeheerder: beheert 1 of enkele patrimonia. Een gebouwbeheerder kan slechts beperkt gegevens aanpassen. Deze rol wordt voornamelijk toegewezen aan personen die de meterstanden en verbruiken moet opnemen en registreren.
 • Raadpleger: zoals de naam het al zegt, kan deze rol enkel maar raadplegen en niks wijzigen.
 • Scanbedrijf: deze rol wordt gebruikt voor partijen die instaan voor het inventariseren van specifieke patrimoniumgegevens. Deze rol heeft geen toegang tot meterconfiguraties, meterkaart, verbruiken, alarmen…
Patrimonium2

Waar kan ik zien wie toegang heeft tot E-Lyse?

Icoon_instellingen

Afhankelijk van je rol zal het in de menustructuur aan de linker kant het menu-item "instellingen" terugvinden.

Via deze optie kan je naar het toegangsbeheer navigeren.

Via het toegangsbeheer krijg je een overzicht van alle gebruikers binnen je organisatie die al dan niet gekend zijn in E-Lyse.

Er is een specifieke steekkaart – gebruikersbeheervoorzien op https://lokaal-bestuur.fluvius.be/nl/thema/slimme-diensten-en-tools

In deze steekkaart vind je terug:

 • Hoe je kan zien tot welke patrimonia een gebruiker toegang heeft.
 • Kan je zelf personen kan toevoegen aan E-Lyse?

 

Rapporten

Hoe krijg ik toegang tot de rapporten?

Beheer_menu

De rapporten zijn beschikbaar via de link “rapporten” in het linkermenu.

Waarom moet ik een GSM nummer doorgeven?

Om toegang te krijgen tot het rapporteringsportaal zal je een SMS bericht ontvangen met een authenticatiecode. Zonder deze code zal je geen toegang krijgen. Om te weten naar welk GSM nummer de code gestuurd moet worden is het dus nodig om je persoonlijk GSM nummer te registreren.

Welke verbruiksdata vind ik terug in de rapporten?

Alle gegevens in de rapporten zijn identiek als in E-lyse. Voor de meeste rapporten is gebruik gemaakt van de totaalverbruiksberekeningen. Deze verbruiksberekeningen zijn in E-lyse in het vet aangeduid. Raadpleeg hiervoor de veelgestelde vragen over “verbruiksberekeningen”.

Comeet

Ik kan geen gegevens meer aanpassen in Comeet.

Wanneer je toegang hebt gekregen tot E-Lyse en je bent met hetzelfde emailadres ook gekend in Comeet, dan krijg je in Comeet de rol raadpleger toegekend.

Dit wil zeggen dat je Comeet wel nog kan raadplegen, maar geen gegevens meer kan aanpassen.