Veelgestelde vragen over CPT-laadpalen

Exploitatie algemeen

De openbaredienstverplichting voor Fluvius voor de aankoop van laadpalen is stopgezet. Wat zijn daarvan de gevolgen tijdens de lopende exploitatietermijn?

Fluvius heeft alle laadpalen in het huidige CPT-project geplaatst, maar plaatst inderdaad geen nieuwe meer. In onze openbaredienstverplichting voor laadpalen is een exploitatietermijn van 10 jaar voorzien waarbij zowel Allego, Fluvius als de lokale besturen bepaalde verantwoordelijkheden hebben :

 • Allego is eigenaar van de palen. Zij staan tijdens de periode van 10 jaar garant voor het onderhoud en de goede werking van de paal. Zij zijn ook aanspreekpunt nummer 1 bij defecten, schade, verplaatsingen en alle andere vragen.
 • Fluvius speelt een bemiddelende rol als een bepaald probleem niet opgelost zou raken. Als stad of gemeente neem je best contact op met je lokale relatiebeheerder van Fluvius. Fluvius kaart het probleem dan aan bij Allego en volgt de kwestie op tot er een oplossing is. Daarnaast heeft Fluvius een kwartaaloverleg met Allego voor de opvolging van de bepalingen in het bestek, SLA’s, klachten, enzovoort.
 • De stad of gemeente moet ervoor zorgen dat de paal 10 jaar toegankelijk blijft. Verplaatsing (bv. bij wegeniswerken) meld je als lokaal bestuur bij Allego. De stad of gemeente staat ook in voor de inrichting van signalisatie zoals een verkeersbord en wegmarkeringen.

Wie is eigenaar van de paal?

Allego is eigenaar van de paal.

Hoe lang blijven de palen van Allego staan?

De exploitatietermijn is 10 jaar.

Vanaf wanneer start de exploitatietermijn van 10 jaar?

De exploitatietermijn start vanaf de ingebruikneming van de laadpaal. De gemeente dient ervoor te zorgen dat de paal 10 jaar toegankelijk blijft. Allego staat tijdens die periode garant voor het onderhoud en de goede werking van de paal.

Wat gebeurt er na de exploitatietermijn van 10 jaar?

In principe moet Allego de palen na 10 jaar verwijderen en het openbaar domein in de oorspronkelijke staat herstellen. Dat is zo voorzien in het lastenboek. De Vlaamse Overheid kan de termijn echter wijzigen op basis van de marktsituatie op dat moment. Er zijn hierover op dit moment nog geen verdere afspraken gemaakt. Als een lokaal bestuur dat wil, kan het zelf na de termijn van 10 jaar beslissen wat er met de laadpalen op zijn grondgebied gebeurt (de concessie beëindigen en de palen laten staan of verwijderen, de concessie verlengen met dezelfde palen, …).

Wie staat in voor de periodieke elektrische keuring?

Allego zorgt er als eigenaar voor dat de laadpalen om de vijf jaar worden gekeurd.

Wie is bij Fluvius contactpersoon voor alle andere vragen over laadpalen?

Voor Fluvius-gerelateerde vragen over laadpalen kan je terecht bij uw lokale relatiebeheerder.

Defecten en schade

Wat moet ik doen als een paal defect is?

Een defect kun je best meteen melden aan fabrikant Allego via het gratis nummer 0800 78 192 (24/7 bereikbaar). Vaak kan het probleem meteen aan de telefoon worden opgelost, bijvoorbeeld door vanuit de centrale de laadpaal te resetten. Geef voor een vlotte behandeling altijd het nummer van het laadpunt door aan de telefonist. Je vindt dit nummer boven het stopcontact na de letters “BEALLEGO”.

Foto van het nummer van een laadpaal van Allego

Wat zijn de interventietijden bij defecten?

Afhankelijk van het type defect zijn andere SLA’s van toepassing. Die zijn in het lastenboek opgenomen.

Kan ik een defect melden via de Smoov-app?

Dat kan. Meldingen in de Smoov-app worden ook behandeld door Allego. Heb je echter meteen een oplossing nodig? Dan bel je beter gratis naar het callcenter van Allego via 0800 78 192, want het grootste deel van de problemen is makkelijk vanop afstand op te lossen.

Wat bij schade aan een laadpaal (bv. aanrijding, graffiti, stickers, …)?

Net als bij defecten kan je ook bij schade gratis bellen naar Allego op 0800 78 192. Allego doet dan het nodige om de paal te herstellen, vervangen, reinigen, ...

Laden en laadtarieven

Wat is de Smoov-app?

Smoov is de app van Allego voor gebruikers van elektrische wagens. Hij laat je toe om (na connectie met je bankkaart) met een simpele klik je wagen op te laden en je laadsessie op kantoor of vanuit je luie zetel op te volgen. Daarnaast geeft de app je een overzicht van alle laadpalen, zowel in jouw buurt of verder weg, en toont je of het laadpunt in kwestie momenteel beschikbaar is. Je kan Smoov downloaden en installeren via de Play Store van Android of de App Store van Apple.

Kan je betalen met een ander systeem dan Smoov?

Ja, dat kan, want laadpalen moeten interoperabel zijn. Het is wel mogelijk dat bepaalde operatoren extra kosten aanrekenen.

Wat met laadpaalklevers? Kan een bijkomend rotatietarief worden aangerekend?

Al te vaak houden EV-rijders laadpalen overdag veel langer bezet dan nodig. Dit vraagt om een mentaliteitswijziging. Gemeenten kunnen dit deels tegengaan door een vorm van parkeerheffing of speciale tarieven (bv. connectietarief, rotatietarief, stilstandstarief, oplossing met parkeerschijven,…). Elke gemeente moet een eigen beleid uitwerken. Zo zou je je wagen de eerste paar uur gratis kunnen parkeren om daarna een parkeertarief te moeten betalen. De gratis periode moet daarbij voldoende lang zijn, zodat de wagens volledig kunnen opladen. De Smoov-app kan alvast helpen door gebruikers te informeren wanneer hun wagen helemaal is opgeladen. We moeten echter wel rekening houden met drukke steden of toeristische gemeentes waar het een probleem kan vormen om opgeladen wagens opnieuw in het drukke parkeerzoekverkeer te sturen. Mogelijke oplossingen kan je best met Allego bespreken. Er is voor deze specifieke situatie niets voorzien in het lastenboek.

Wat met “icers”?

“Icers” zijn (veelal traditionele) wagens die laadplaatsen onnodig bezet houden waardoor jij als elektrische rijder je wagen niet kan opladen. Hiervoor hopen we vooral op een mentaliteitswijziging bij automobilisten en op handhaving door de overheid.

Waarom zijn er verschillende laadtarieven voor Allego-palen?

De overheid verplichtte ons om jaarlijks een nieuw lastenboek in de markt te zetten. Daardoor zijn er vier aanbestedingen geweest. Toevallig heeft Allego die allemaal gewonnen. Het kan dus dat er in één gemeente palen staan met verschillende tarieven. Die tarieven kunnen echter niet worden gelijkgetrokken, aangezien het laadtarief een gunningscriterium was. De actuele tarieven zijn raadpleegbaar in de Smoov-app.

Hoe is de indexering geregeld?

Er is een indexeringsformule voorzien in het lastenboek. Allego moet zelf jaarlijks een indexering aanvragen bij Fluvius.
Gezien de hoge volatiliteit van de elektriciteitsprijzen die we sinds halfweg 2022 steeds nadrukkelijker zien, is het noodzakelijk gebleken om de frequentie van de prijsherziening aan te passen. Op dit moment wordt de nieuwe prijs maandelijks herberekend en toegepast, in plaats van jaarlijks. Deze situatie zal blijven duren tot de rust is teruggekeerd op de elektriciteitsmarkt.

Ik heb meer betaald dan voorzien om te laden. Hoe kan dat?

Het laadtarief voor de Allego-laadpalen is enkel gegarandeerd als je laadt met de Smoov-app. Je bankkaart of creditcard linken met Smoov-app is hiervoor voldoende. Je hebt geen laadpas bij een andere operator meer nodig. Gebruik je echter wel zo’n laadpas op een Allego-laadpaal, dan is het mogelijk dat die operator een toeslag aanrekent en kan je als EV-rijder een duurder tarief betalen dan de gegunde prijs.

Waarom is laden aan een publiek laadpunt duurder dan thuis?

Allego draagt de volledige investering voor het onderhoud van de infrastructuur tijdens de exploitatietermijn. Die kosten zitten mee verrekend in de prijs per kWh.

Wie controleert dat de laadpalen een correct tarief aanleveren?

Via rapportering aan Fluvius moet Allego aantonen dat de aangerekende tarieven overeenkomen met de gegunde tarieven, inclusief de voorziene indexering

Wat als Allego de voorwaarden (SLA’s) niet naleeft?

Het is in het belang van Allego dat hun laadpalen te allen tijde werken, zodat ze hun kosten kunnen terugverdienen. In dat opzicht zal Allego er alles aan doen om de voorwaarden na te leven. Mocht dat niet gebeuren, dan kan Allego in gebreke gesteld worden door Fluvius.

Hoeveel bedraagt de oplaadtijd van een elektrische wagen?

De oplaadtijd is afhankelijk van zowel het laadvermogen van laadpaal én voertuig, als van de laadcapaciteit van de batterij van de wagen. Voor een standaard elektrisch voertuig duurt een oplaadbeurt aan een laadpaal van 22 kW gemiddeld 2 à 3 uur (van 0 tot 100%). Hoe groter de capaciteit van de batterij, hoe langer de oplaadtijd. Zo laadt een Tesla langer op dan een Nissan Leaf.

Wat als een laadpaal altijd bezet is?

Wanneer blijkt dat een laadpaal zeer goed benut wordt (lees: altijd bezet), neem je best contact op met Allego of een andere aanbieder van laadpalen voor de plaatsing van een bijkomende laadpaal of raadpleeg https://www.vlaanderen.be/milieuvriendelijke-voertuigen.

Aanbesteding

Kunnen steden en gemeenten het lastenboek van de aanbesteding voor de CPT-laadpalen inkijken?

Dat kan op aanvraag na het invullen van een NDA (non-disclosure agreement). Neem hiervoor contact op met je lokale relatiebeheerder.

Werd er onderhandeld met Allego en wat zijn de resultaten?

Ja, er is onderhandeld, maar de onderhandelingen gingen vooral over verduidelijkingen in het lastenboek zonder prijsinvloed. In 2020 werd opnieuw onderhandeld met Allego, omdat de energieheffing (“turteltaks” in de volksmond) voor onvoorziene hogere kosten zorgde voor Allego. Toen zijn de tarieven eenmalig gecorrigeerd. Op 1 juni 2020 werd beslist, naar aanleiding van een overleg tussen Fluvius en Allego, dat de aanpassing van de laadprijs voor de loten 2017 en 2018 op basis van een andere indexatieformule kan gebeuren om te anticiperen op de stijgende energieheffing.

Verbruiken

Hoe kunnen steden en gemeenten het verbruik van de laadpalen raadplegen?

Steden en gemeenten kunnen de verbruiken per paal en per kwartaal opvragen via de lokale relatiebeheerder. Uiteraard kan dat enkel voor de laadpalen op het eigen grondgebied. Fluvius zoekt samen met Allego naar een mogelijkheid om de verbruiken online te raadplegen, maar voorlopig is die er nog niet.

Verplaatsen of verwijderen paal en wegeniswerken

Wat als je als stad of gemeente een paal wil verplaatsen? Wat als er wegeniswerken zijn?

We streven ernaar om in de loop van de exploitatietermijn van 10 jaar de laadpalen enkel te verplaatsen als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld door wegeniswerken. Er wordt bij wegeniswerken gestreefd om de paal (al dan niet definitief) buiten de werfzone te herplaatsen. De gemeente betaalt hiervoor 3 200 euro excl. btw.

Daarbij doorlopen we de volgende stappen:

 • De paal zonder meer wegnemen mag niet, want Allego is eigenaar van de paal.
 • De gemeente vraagt een verplaatsing aan bij Allego via vlaanderen [at] allego [dot] eu.
  • Doe dit liefst zodra je weet dat er wegeniswerken zullen zijn en minimum 3 maanden op voorhand.
  • Geef op dat moment je voorkeur mee voor de nieuwe locatie van de paal.
 • De gemeente bepaalt een nieuwe locatie in samenspraak met Allego. Overleg met Allego is noodzakelijk, net als bij de originele plaatsing van de palen. De paal komt bij voorkeur in de onmiddellijke buurt en in een straat met huizen zonder garage of oprit.
 • De gemeente ontvangt een offerte voor de verplaatsing. De raamcontractprijs voor de verplaatsing van een paal in geval van een standaardaansluiting (excl. netuitbreiding, netombouw e.d.) bedraagt 3 200 euro excl. btw. In dit bedrag zijn de afsluit- en aansluitkosten voor een standaardaansluiting van Fluvius inbegrepen. Bij een niet-standaardaansluiting komt Fluvius ter plaatse om de situatie te bekijken.
 • De gemeente keurt de offerte goed.
 • Allego regelt de afsluiting en aansluiting met Fluvius.
 • Allego verwijdert en verplaatst de paal. Allego is verantwoordelijk voor de opslag van de paal als die niet onmiddellijk na verwijdering kan worden geplaatst.
 • Allego herstelt het voetpad op de oude plaats in oorspronkelijke staat. Indien het over een wegeniswerk gaat, is het mogelijk dat dit niet nodig is.
 • Allego is verantwoordelijk voor het verwijderen/verplaatsen van de aanrijdbeveiliging. Waar nodig zal Allego een aanrijdbeveiliging plaatsen op eigen kosten. Als de gemeente speciale wensen heeft rond aanrijdbeveiligingen (speciale kleur, type, …), kan Allego hiervoor na overleg extra kosten aanrekenen.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor verkeersborden en signalisatie.

Kan de offerte voor een verplaatsing hoger zijn dan 3 200 euro?

Bij een standaardaansluiting is de offerte nooit hoger dan 3 200 euro. Wanneer er echter een grote netuitbreiding of netombouw nodig is of de locatie heel specifiek is waardoor de kosten voor realisatie hoger liggen, is dat wel mogelijk. Je kunt deze extra kosten vermijden door de nieuwe locatie te bepalen in overleg met Allego.

Gebeurt bij een verplaatsing de wegname en herplaatsing van de paal in één beweging?

Als dat kan wel, maar in de praktijk lukt dat vaak niet. Meestal wordt eerst de paal weggenomen om pas later te worden herplaatst op een andere locatie.

Wat als een paal moet worden verplaatst en de aanvrager niet de stad of gemeente is?

Ook als een andere instantie de vragende partij is voor de verplaatsing van een laadpaal, staat de stad of gemeente in voor de aanvraag bij Allego en voor de verplaatsingskosten.

Kan een paal definitief worden verwijderd (bv. wanneer een straat verkeersvrij wordt)?

Een paal verwijderen zonder meer kan niet. Er moet altijd een nieuwe locatie worden bepaald in samenspraak met Allego. De procedure is gelijklopend aan “Wat als je als stad of gemeente een paal wil verplaatsen”. De openbaredienstverplichting bepaalt immers de plaatsing van een vast aantal laadpalen (2 500). Uit een studie kwam voort hoeveel palen op welk grondgebied moesten komen. Aan de hand daarvan werd het aantal palen voor een bepaalde stad of gemeente bepaald. Hieruit volgt dat het aantal palen tijdens de exploitatietermijn hetzelfde moet blijven. Kortom, elke paal die wordt verwijderd, moet in overleg met Allego opnieuw (tijdelijk of permanent) worden geplaatst.

Kan een laadpaal tijdelijk worden verwijderd (en teruggeplaatst worden op dezelfde locatie) met behoud van sokkel, bv. voor een kermis?

Dat kan in de praktijk niet. Als de paal wordt weggenomen, moet omwille van de veiligheid ook de aansluiting én de sokkel worden verwijderd. De teller zit namelijk in de paal.

Wat als Allego een paal wil verplaatsen?

Allego kan ook zelf vragende partij zijn om een paal te verplaatsen. Allego moet hierin overeenkomen met de gemeente. De procedure is gelijklopend aan “wat als je als stad of gemeente een paal wil verplaatsen”, behalve dat de kosten uiteraard volledig voor Allego zijn.

Wat met de exploitatietermijn van 10 jaar bij de verplaatsing van een paal?

De 10 jaar exploitatietermijn loopt gewoon verder vanaf de originele indienstname van de laadpaal en begint dus niet opnieuw.

Wat met langdurige onbeschikbaarheid van parkeerplaatsen aan een laadpaal waarbij de gemeente geen vragende partij is om de laadpaal te verplaatsen?

Normaal moet een paal 24/7 beschikbaar zijn. Omdat dit specifieke geval niet beschreven staat in het lastenboek, bespreek je deze situatie best als gemeente met Allego.

Wat als ik tijdens wegeniswerken niet kan opladen?

Bij wegeniswerken streven we ernaar de paal (al dan niet definitief) te verplaatsen buiten de werfzone. Die procedure kan je nalezen onder “Wat als je als stad of gemeente een paal wil verplaatsen?”

Zijn de kosten voor de verplaatsing van een paal dezelfde over de vier aanbestedingen?

Ja, dit tarief is over de vier aanbestedingen hetzelfde.

Paal-volgt-wagen

Wat als een gemeente extra laadpalen wil?

De aanbesteding via Fluvius voor de plaatsing van laadpalen is beëindigd. Wil je  stad of gemeente toch nog extra laadpalen? Dan kan die zich hiervoor wenden tot een aanbieder van laadpalen of zelf een aanbesteding uitschrijven. Fluvius komt enkel nog in beeld voor de aansluiting van de paal. De Vlaamse Regering keurde recent een besluit goed over de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Per regio zullen laadpuntexploitanten laadpunten plaatsen en exploiteren. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) coördineert de plaatsingsprocedure tenzij een gemeente dit zelf wenst te organiseren. Momenteel coördineren bvb Antwerpen en Gent zelf. MOW coördineert dus, en niet meer Fluvius. Uiteraard staat Fluvius in voor de aansluiting van de palen, zoals we dat doen voor elke netgebruiker. Meer info vind je op de site van de Vlaamse overheid: https://www.vlaanderen.be/milieuvriendelijke-voertuigen

Kan ik nog een “paal-volgt-wagen” aanvragen?

De aanbesteding via Fluvius voor de plaatsing van laadpalen is beëindigd, ook voor paal-volgt-wagen. De Vlaamse Overheid heeft intussen een nieuw regelgevend kader uitgewerkt voor de aanstelling van laadpaalexploitanten. Het principe ‘paal volgt wagen’ wordt verdergezet en is intussen aangepast: een laadpunt binnen de 250 meter kan worden aangevraagd, door iedereen die gebruik maakt van een elektrisch voertuig en niet over eigen parkeermogelijkheden beschikt. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) coördineert dit . Meer info en een digitaal loket vind je hier: https://www.vlaanderen.be/milieuvriendelijke-voertuigen. We merken dat verschillende steden en gemeentes zelf aanbestedingen hebben georganiseerd voor paal-volgt-wagen (bvb Gent en Antwerpen). Aanvragen die wij reeds ontvingen, bezorgden we intussen aan het lokaal bestuur in kwestie of aan de Vlaamse overheid.

Ik krijg de boodschap “Uw gemeente is niet aangesloten” op paalvolgtwagen.be. Wat nu?

Welke garantie is er dat het wagenpark dat laadt aan de CPT-laadpalen op groene stroom rijdt?

Het energiecontract dat wordt afgesloten door Allego is er één voor groene stroom, ook als in de loop van de exploitatieperiode een nieuw energiecontract wordt afgesloten. Je laadt dus altijd groene stroom aan een CPT-laadpaal.

Blue Corner

Wat als ik gegevens wil van de vroeger via Fluvius geplaatste Blue Corner-laadpalen?

De gemeente moet hiervoor rechtstreeks contact opnemen met Blue Corner zelf.

Wat als de concessie van een Blue Corner-paal is afgelopen?

De paal blijft eigendom van Blue Corner. Na de beëindiging van de concessie kan de gemeente zelf beslissen om in samenspraak met Blue Corner de concessie te verlengen of niet (services [at] bluecorner [dot] be of sales [at] bluecorner [dot] be).

Andere vragen of problemen

Waar kan ik terecht met andere vragen of problemen?

Voor alle vragen over of problemen met laadpalen bel je gratis naar Allego via 0800 78 192. Je kan ook een e-mail sturen naar vlaanderen [at] allego [dot] eu. Met commerciële vragen kan je rechtstreeks terecht op christophe [dot] schiemsky [at] allego [dot] eu of 0477 36 04 31 (back-up is alexei [dot] blokhine [at] allego [dot] eu of 0479 83 54 17).

Waar kan ik terecht als mijn probleem niet opgelost geraakt?

Als stad of gemeente neem je best contact op met je lokale relatiebeheerder van Fluvius. Fluvius kaart het probleem vervolgens bij Allego aan en volgt de kwestie op tot er een oplossing is.