Burgemeestersconvenant

Hoe Fluvius bijdraagt tot het Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant is een EU-initiatief rond klimaat en energie. 

De doelstelling van het Burgemeesterconvenant is duidelijk: iedereen die het ondertekent, engageert zich om tegen 2030 de EU-doelstelling te halen om 40% minder broeikasgassen uit te stoten. Dat kan door het implementeren van een gezamenlijke aanpak om de klimaatverandering tegen te gaan. Fluvius staat de lokale besturen hier graag in bij, zowel op het vlak van duurzame gebouwenduurzame mobiliteit en duurzame energie

Logo burgemeestersconvenant

Wil je graag meer weten over de achtergrond, de missie, de visie en de verwezenlijkingen in cijfers?  

De uitleencataloog: zet duurzaamheid in de kijker bij je bewoners

Als lokaal bestuur kan je alle materiaal uit deze uitleencataloog gratis bestellen. Dit materiaal kan je helpen om efficiënt en duurzaam energiegebruik te promoten en te demonsteren bij je inwoners. Bestellen kan via demotheek [at] fluvius [dot] be.