Gemeente Herstappe: Hemelwater- en droogteplan

Wat kunnen we in onze gemeente doen om het risico op wateroverlast te verminderen? Hoe wapenen we ons tegen aanhoudende droogteperioden? Waar zetten we het best op in? Je leest het in ons hemelwater- en droogteplan.

Hemelwater- en droogteplan Herstappe

Figuur: Aanduiding besproken locaties en visie hemelwater- en droogteplan