Premie vloerisolatie of kelderisolatie voor lokale besturen

Je gebouw verliest ook warmte via de vloer. Dat warmteverlies kan sterk verschillen, afhankelijk van wat er zich onder de vloer bevindt: volle grond, een kelder/kruipruimte of een buitenomgeving. Elk type vloer vraagt een andere manier van isoleren.

In tegenstelling tot een vloer boven een kelder-, kruip- of buitenruimte, waar je de vloer langs onder kunt isoleren, is isolatie van een vloer op volle grond minder evident. Je kunt ofwel de vloer uitgraven ofwel het vloerniveau verhogen. Bij dat laatste kan het nodig zijn om onder andere deuropeningen mee aan te passen.

Hoe je ook isoleert, vergeet je premie niet!

  2020 2021
Belangrijk
  • Datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2020
  • R-waarde ≥ 2 m² K/W
  • Een aannemer moet de isolatie plaatsen
  • Datum eindfactuur tussen 1/01/2021 en 31/12/2022
  • R-waarde ≥ 2 m² K/W
  • Een aannemer moet de isolatie plaatsen
Premievoorwaarden Informatieblad premie 2020 Informatieblad premie 2021
Premiebedrag
6 euro/m²
Attest Attest plaatsing door aannemer 2020 Attest plaatsing door aannemer 2021
Verplicht toe te voegen
  • Een kopie van alle facturen
  • Een attest met technische informatie over de geplaatste isolatie
  • Een grondplan van het gebouw waar de isolatie is aangebracht met aanduiding van betrokken oppervlaktes.
Toe te voegen indien van toepassing
  • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning