Premie buitenmuurisolatie voor lokale besturen

Je buitenmuren kan je op drie manieren isoleren:

 • door extra isolatie voor je bestaande buitenmuren (buitenmuurisolatie)
 • door de spouw op te vullen met minerale wol of EPS (isolerende parels), PUR isolatie komt niet in aanmerking (spouwmuurisolatie)
 • door isolatieplaten en/of een voorzetwand aan je binnenzijde van je buitenmuur te bevestigen (binnenmuurisolatie)

Heb je een eindfactuur opgemaakt na 1/7/2020 en vóór 1/1/2021 en heb je jouw premie-aanvraag nog niet ingediend binnen de vooropgestelde termijn van 1 jaar? Dan heb je nog tijd tot 1/7/2022 om je aanvraag in te dienen.
Een voorbeeld: je eindfactuur dateert van 1/9/2020 en je had je premie niet aangevraagd vóór 1/9/2021, dan kan je door deze uitbreiding alsnog je premie aanvragen met deze eindfactuur en dit vóór 1/7/2022.

  2020 2021
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2019 en 31/12/2019
 • R-waarde ≥ 3 m² K/W (buitenmuurisolatie)
 • Spouw ≥ 50 mm lambda max. 0,065 W/mK (spouwmuurisolatie)
 • R-waarde ≥ 2 m²K/W (binnenmuurisolatie)
 • Een aannemer moet de isolatie plaatsen
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2022
 • R-waarde ≥ 3 m² K/W (buitenmuurisolatie)
 • Spouw ≥ 50 mm lambda max. 0,065 W/mK (spouwmuurisolatie)
 • R-waarde ≥ 2 m²K/W (binnenmuurisolatie)
 • Een aannemer moet de isolatie plaatsen
Premievoorwaarden Informatieblad premie 2020 Informatieblad premie 2021
Informatieblad asbestverwijdering 2021
Premiebedrag 15 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de buitenzijde of binnenzijde
5 euro/m² voor spouwmuurisolatie
30 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de buitenzijde
15 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de binnenzijde
5 euro/m² voor spouwmuurisolatie
Verhoging premiebedrag Niet van toepassing Asbestverwijdering tijdens de renovatiewerken bij buitenmuurisolatie aan de buitenzijde: 38 euro/m²
Attest Attest plaatsing door aannemer 2020 Attest plaatsing door aannemer 2021
Attest asbestverwijdering 2021
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste isolatie
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een ondertekende “Verklaring van Overeenkomstigheid met STS 71-1“ (enkel bij spouwmuurisolatie)
 • Een attest van de begeleidende architect of de gecertificeerde aannemer (enkel bij binnenmuurisolatie)
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning