Open data

Met onze ‘open data’, stelt Fluvius heel wat gegevens over energie ter beschikking die nuttig kunnen zijn voor verschillende partijen in het energielandschap. Op die manier bouwen we voort aan een open, actieve en betrouwbare relatie met al onze klanten, partners, lokale besturen en overheden. Dat ligt in lijn met alle initiatieven, onderzoeken en studieprojecten die we als energiekenniscentrum ondersteunen. Zo helpen we de klimaatdoelstellingen mee bereiken.

Bij Fluvius respecteren we de persoonsgevoeligheid van alle data en leven we de privacywetgeving na. Zo anonimiseren en aggregeren we alle gegevens, zodat er geen individuele verbruiken uit af te leiden zijn. Stel je toch een inbreuk vast, dan kun je dat melden.

Open data per type

Verbruiksgegevens per sector

2019 (xlsx - csv) 2018 (xlsx - csv)
2017 (xlsx - csv) 2016 (xlsx - csv)
2015 (xlsx - csv) 2014 (xlsx - csv)
2013 (xlsx - csv) 2012 (xlsx - csv)
2011 (xlsx - csv)  
Legende (xlsx - csv) Referentie NACE
(xlsx - csv)

Verbruiksgegevens per maand

De laatste 12 maanden
(xlsx - csv)
Legende (xlsx - csv)

Verbruiksgegevens per straat

2019 (xlsx - csv) 2018 (xlsx - csv)
2017 (xlsx - csv) 2016 (xlsx - csv)
2015 (xlsx - csv) 2014 (xlsx - csv)
2013 (xlsx - csv) 2012 (xlsx - csv)
2011 (xlsx - csv)  
Legende (xlsx - csv)  

Reële verbruiksprofielen huishoudelijke klanten elektriciteit (kwartierwaarden)

2016 Master table meter (csv) 2016 Reading (zip)
Legende (xlsx)  

Reële verbruiksprofielen huishoudelijke klanten gas

2018 Master table meter (csv) 2018 Reading (zip)
Legende (xlsx)  

Verbruiksgegevens per statistische sector

2018 per sector (xlsx - csv) 2018 per sector - subsector (xlsx - csv)
Legende (xlsx - csv)  

Lokale productie-installaties per gemeente (aantal en geïnstalleerd vermogen)

Situatie 31 augustus 2020 (csv) Legende (xlsx)

Aantal premies per gemeente

Het aantal premies per gemeente vind je terug op apps.energiesparen.be/energiekaart/vlaanderen.

Aantal actieve budgetmeters per gemeente

Situatie 1 aug 2020 (xlsx - csv) Legende (xlsx)